Rusové brzy uvidí vyvlastnění oligarchů

Michail Chazin

 

03.03.2017 Generální ředitel VCIOM se podělil o poznatky z celostátní ankety: Ukazuje se, že u Rusů se o mnoho zlepšily vztahy k podnikatelům, ale vyžadují vyvlastnění oligarchů.

 

"Občané Ruska se domnívají, že by neměli existovat žádní oligarchové, že jejich majetek by měl být vrácen státu. Vztah k nim mají špatný a nemění se. Ale oligarchové, stejně jako obchod, podnikatelé, tu jsou.

 

V posledních osmi letech se dramaticky zlepšil postoj Rusů k podnikatelům a prudce vzrostl počet těch, kteří chtějí podnikat", řekl Valerij Fedorov v průběhu diskusí mezinárodního mediaklubu "Format-A3". Vysvětlil také, proč už Rusové přestali považovat podnikatele za "boháče a vykořisťovatele". Například 27% dotazovaných uvedlo, že sami chtějí začít podnikat.

 

Ve vztahu k oligarchům jsou naši občané přesvědčeni, že si vysloužili svůj obrovský kapitál "nějakým zvláštním způsobem prostřednictvím privatizace", při kterém "se dostali k ohromným a drahým částem toho, čemu se říkalo veřejný majetek." Takové oligarchy, samozřejmě, nikdo nemá rád a věří, že by neměli být, ulovený majetek by měl být vrácen společnosti", - řekl expert.

 

"Znárodnění majetku oligarchů se konalo v Luganské a Doněcké lidové republice, ale tam to byla reakce na provokaci, která byla organizována krajně pravicovými nacionalisty v Rusku. Nicméně nechuť k oligarchům a sympatie k podnikatelů skutečně jsou", řekl médiu Pravda. Ru prezident Nadace pro ekonomický výzkum, Michail Chazin.

 

"Za prvé, vždy jsme si uvědomovali, že oligarcha není podnikatel. Podnikatel je osoba, která se zabývá prací v oblasti podnikání. Oligarcha je člověk, který si nějak nakradl z majetku obyvatelstva. Obecně se vždy v ruské kultuře soudilo "z poctivé práce kamenný palác nepostavíš" - pokud je člověk velmi bohatý, pravděpodobně kradl. A k podnikateli, který se činí ve své práci, byl postoj vždy velmi dobrý." - řekl ekonom.

 

Ano, před 20 lety se nás Jelcinova oficiální propaganda snažila přesvědčit, že řízení je zjevně neefektivní a rozumně nakládáno s majetkem může být jen v soukromém vlastnictví. Ale to je nesmysl. Všichni vždy chápali, že jsou to čistě propagandistická tvrzení, se kterými přišli "prichvatizátoři" a jejich američtí podporovatelé. Jejich cílem bylo – aby se proti nim nezasahovalo při loupení majetku lidu", řekl Chazin.

 

"Může existovat v Rusku jakási měkká, selektivní, podoba znárodnění? Ano. Znárodnění, samozřejmě  v mírné formě, proběhne, protože podniky oligarchů se postupně stanou nerentabilní. Protože bez státního rozpočtové podpory nemohou existovat. Takže v určitém okamžiku bude oligarchům učiněna nabídka: buď podporujte podnik z vašich peněz, nebo jej předejte státu, "- navrhl.

https://www.pravda.ru/news/society/03-03-2017/1326277-0/

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf