Rozumní lidé se z dějin poučují

 

Když M. Gorbačov jednal s USA a dalšími západními partnery, dospěl k dohodám. Spokojil se s jejich ústní formou. Netrval na písemném zakotvení ani takové dohody, která měla zajišťovat, že německé východní hranice NATO nepřekročí. A překročilo! Gorbačov pak a opakovaně udiveně volal do světa, že dohody byly porušené.  Ale stalo se a nyní stojí jednotky USA a NATO na samých ruských hranicích.

 

Kde se stala chyba? Jednoznačně lze odpovědět, že nedostatek tkvěl pouze v ústní dohodě. Kdyby tato dohoda měla od počátku písemnou formu a byla podepsána příslušnými ústavními činiteli, NATO by pravděpodobně bylo dodnes v hranicích Německa. Pokud by je překročilo, celý svět by věděl, že USA a NATO porušily smlouvu.

 

A co dnes čeští sudetomilní a germanofilní politici dělají?  Poučení z uvedeného si nevzali. Vyhlašují, za pomoci většiny médií, že sudeti změnili stanovy. Ale oni je nezměnili. Platí stále staré znění stanov SL.

 

Pro změnu spolkových stanov jsou v právním státě stanoveny postupy a předpoklady změny stanov. Nejdříve musí změnu provést příslušný orgán spolku, pak novelizovaní stanovy postoupí rejstříkovému soudu a ten je buď registruje, pak platí stanovy v novém znění, nebo je odmítne registrovat a pak platí dále stanovy v původním znění.

 

U tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu však platí nejen staré stanovy, ale také tzv. Program 20 bodů. O tom sudeti dodnes mlčí, ani se ho dosud nepokusili nějak změnit. A to je na pováženou.

 

Český politik, pokud nepatří k sudetomilům a dodržuje svůj ústavní slib,  by měl s vyhlašováním sudetů za naše spojence, s vyjádřením, že sudeti změnili své stanovy, počkat až do doby, kdy z hlediska právního budou skutečně platit stanovy v novém znění, a kdy sudeti upraví i svůj protičeský a revanšistický Program 20 bodů.

 

Jakékoliv prohlašování o tom, že sudeti nejsou pohrobky nacistů, jsou politicky a právně nezhojitelná.  Důkazy o tom, že u kolébky "sudetoněmeckého landsmanšaftu" stáli bývalí nacisté, existují. Signatáři základních dokumentů SL, kterých se dodnes sudeti dovolávají, ale nejen oni, jsou vesměs funkcionáři NSDAP, SS, gestapa a dalších zločineckých organizací. To jsou fakta, která dodatečně nikdo již nezmění. Proto lze tvrdit, že SL má nacistické kořeny.

 

Buďme konkretnější! Dr. Eva Hahnová, pracovala řadu let v sudetoněmeckých institucích, otevřeně říká, že SL je nositelem kontinuity henleinismu. A dokonce nás vyzývá, abychom o tom se sudety jednali. Ví vůbec o tom "naši politici"?  Chtějí o tom vědět? Jsou schopni a ochotni poučit se z dějin?  Svými skutky dokazují opak.

J. Skalský