Rok 2018 může být rokem velké neočekávané krize, říká analýza rizik Eurasia Group

4.1.2018 VSa

Přečetli jsme: Pravidelný roční výhledu skupiny Eurasia varuje před možností neočekávané krize v roce 2018. Hlavním ohniskem je Čína a její snaha zaplnit mocenské vakuum. Vedle toho jsou tu rizika chyb v úsudku ve vztahu například ke kyberbezpečnosti, Rusku nebo Severní Koreje. 

Ve svém pravidelném ročním výhledu varovala Eurasia Group před velké geopolitickou krizí, která by se svým dopadem mohla rovnat finanční krizi před deseti lety.

Skupina se sídlem v New Yorku uvedla, že politické výzvy jsou značné, a právě rok 2018 by mohl být rokem velké neočekávané krize. Největší nejistota obklopuje Čínu, zda se pokusí zaplnit vakuum dané ústupem USA, mezi oběma zeměmi roste napětí. To by samozřejmě ovlivnilo i ekonomiku.

Ředitel Eurasia Group uvádí, že v globální ekonomice je větší fragmentace, protože vlády jsou více intervencionistické. Je to i proto, že Číňané mají alternativní model investic a jsou vnímáni jako zásadní motor pro jiné ekonomiky, které se budou cítit být spojeny spíše s Pekingem než Washingtonem.

Největší obavy roku 2018 dle Eurasia Group:

Čína

Prezidentovi Si se podařilo zkonsolidovat moc a to se mu může hodit pro zaplnění mezery, kterou vytvořil Trump, který se posunul od multilateralismu. V řadě oblastí, obchodu, investicích, technologii i hodnotách může Čína prosazovat mezinárodní standardy snáze než dříve.

Eurasia Group říká, že pro většinu Západu není Čína atraktivní náhrada, ale pro kohokoliv jiného může být alternativou. Si je schopen a ochoten tuto alternativu nabídnout a rozšířit tak vliv Číny. To je podle Eurasia Group největší riziko roku 2018.

Chyba v úsudku

Je zde příliš mnoho míst, kde chybný krok či chyba v úsudku mohou způsobit závažný mezinárodní konflikt. Patří sem kybernetické útoky, Sýrie, Severní Korea, Rusko či terorismus – to jsou rizika, která by mohla spustit omyl vedoucí ke konfrontaci.

Eurasia Group ve svém zprávě k tomu říká, že „nejsme na prahu třetí světové války.“ Ale není tu globální bezpečnostní garant, navíc se zvyšuje množství nestátních aktérů schopný destabilizace, svět je více nebezpečné místo.

Technologická studená válka

Rychlý technologický pokrok mění ekonomický a politický řád, proces bude chaotický. Uvidíme boj o tržní dominanci, fragmentaci a závod o nové technologie.

Naše auta, domovy, továrny i veřejná infrastruktura začnou generovat obrovské množství dat, konektivita se stane realitou a nové generace lidí bude „napojena“ neustále, bude to mít velké implikace na společnost i geopolitiku. Ale, jak dodává Eurasia Group, než se tam dostaneme, svět zažije největší boj o ekonomickou moc.

Írán

Vztahy mezi USA a Íránem v roce 2018 budou zdrojem velkého geopolitického a tržního rizika. pokud jaderná dohoda tento rok nepřežije, Blízký východ se může dostat to skutečné krize. Trump Írán nenávidí. Až už chybně, či správně, on vnímá zemi jako zdroj většiny zla na světě.

Protekcionismus

Protekcionismus bude posilovat díky populismu, státnímu kapitalismu a zvýšenému geopolitickému napětí. Vlády budou intervenovat do digitální ekonomiky a inovativní sektory se budou snažit uhájit si duševní vlastnictví a s tím spojené technologie.

Nástup anti-establishmentových hnutí ve vyspělých zemích donutil, či umožnil, aby se politici přesunuli k více merkantilistickému přístupu v globální konkurenci, chtějí také vypadat, jako když se starají o pracovní místa. Zdi se vztyčují.

http://casopisargument.cz/2018/01/04/rok-2018-muze-byt-rokem-velke-neocekavane-krize-rika-analyza-rizik-eurasia-group/