Rok 1943 – Spojené národy o německých loupežích – Ruské úspěchy umlčují Goebbelse

 

6. ledna 1943

Jsem velmi rád, že vyslanec plukovník Hurban přiletěl - ne právě za nejlepšího počasí - z Washingtonu, aby nás podrobně informoval o situaci a aby sám byl informován. Přiletěl na americkém letadle a donesl nám pozdravy od velkého presidenta velké americké demokracie Roosevelta, s nímž měl porady těsně před odletem. Československá věc stojí v Americe dobře.

Pozvali jsme také vyslance Fierlingra z Moskvy, aby se přijel na nás podívat, informovat nás a sám se informovat. Rád bych vás pozval a stejně rád bych se dal od vás pozvat. Zatím to nejde. Někde se však přece dost brzo sejdeme.

Museli jsme se v posledních dnech trochu zabývat Tukou. Je to ale kus bezcharakterního hadmíka! A ten Tiso není vlastně o nic lepší. Tento překrmený maďaron dochameleonuje v dohledné době. A to, že je katolickým knězem, bude mu přičteno k tíži. Však vám to Hurban tuhle dobře řekl.

Už jsme šestý den v třiačtyřicátém roce. Připadá mi to trochu tak, jako bychom se byli nastěhovali do nového domu, který máme na dvanáct měsíců najatý. Je nutno, abychom jej zařídili vším tím, čeho vy doma potřebujete, hlavně na sjednocenou, neochabující urputnou spolupráci proti Hitlerovi, po příkladě Rusů, kteří se už v novém roce zabydlili a za ten necelý týden vykonali práci několika měsíců. Angličané a Američané se horečně chystají - vidíme to zblízka. Věřte mi, až ta velká spojenecká výměna názorů začne, uvidíte ještě jasněji než dnes, že jsem měl pravdu, když jsem vám povídal, že to má Hitler prohrané. Hitler, Goebbels, Mussolini - zapomenutý, ti všichni chystají se pomalu ale jistě na boží soud a s nimi těch pár českých a slovenských neslušníků. Mluví-li kdo o samostatném Slovensku, je to buď hlupák nebo skrčený zrádce. Slováci vědí velmi dobře, že se s Čechy dohodnou o těch některých předválečných bratrských nedorozuměních.

Včera 18 spojených národů vydalo zajímavou resoluci, v níž proklamují své neochvějné odhodlání napravit materiální škody způsobené státům i jednotlivcům německými zloději. Při projednávání této zajímavé látky dostalo se nám opět mnoho důkazů o organisací nacistického kradení. Na příklad Ribbentropovi podléhá tak zvaný Kunst-Korps, jehož úkolem je systematicky vyloupit umělecká díla v okupovaných zemích. O díla starých mistrů rozdělí se Goering, Ribbentrop, Funk, Hitler, to je tak zvaná zlodějská elita. To, co zbude, je katalogováno, zašantročeno a prodáváno přes neutrální země, v nichž tato zlodějská banda má své agenty. Tento Kunst-Korps je vojensky organisován a jeho členové mají různé šarže podle zlodějské výkonnosti. Máme podrobné seznamy sbírek, ku příkladu holandských, které tímto způsobem byly odcizeny. Stejně jako s uměleckými památkami postupují tito zloději se vším, co se jim hodí. Zabýváme se podrobně tímto odvětvím Hitlerova nového řádu a restitutio ad integrum bude jednou z podmínek příměří. Vůdcové tohoto bohapustého podnikání budou souzeni, ale rozsudky budou asi vyhlášeny už po jejich smrti, poněvadž tyto krádeže jsou jenom, řekl bych, vedlejším sportem těchto bonzů. Vraždění nevinných žen a dětí je jejich hlavním zaměstnáním a za to bude Nemesis rychlá a přísná.

Všimli jste si asi, že je Goebbels nějaký nesvůj. Neví dobře, jak vysvětliti debakl německých armád v Rusku. Cynické vtipkování už na to nestačí a jsem zvědav, kdy a jak začne Goebbels vysvětlovat Hitlerovy intuiční neúspěchy, které jsou katastrofální. Skromný Goebbels je zajímavým fenoménem.

Tak tedy 1943, moji vzácní. Můžeme letos zvítězit, budeme-li všichni táhnout za jeden provaz, provaz Spojených národů, provaz československý. Až s ním přijedeme do Prahy a Bratislavy, můžeme jej půjčit pro Henleina, Tuku, Franka, Tisu, Moravce. Rok 1943 rozhodne o osudu nás všech.

Je třeba pracovat ve dne v noci a bít Němce, kde se dá. Vy tam doma a my zde v cizině. Hitler bude mít vojensky aspoň sedm životů jako kočka. Tak ten nový rok nebude lehký. Slibuju vám, že uděláme vše, nač naše síly stačí, a vy taky. Dobrou noc!

 

Jan Masaryk: Volá Londýn , str. 223-224

reprint vydání z roku 1948