Rodí se nové německé impérium?

 

Staletý sen Německa o německé střední Evropě nabývá stále konkrétnější rysy. Zdá se, že Německo má střední Evropu již ve svých rukou.

Tentokrát bez použití letadel, tanků, vojenské síly. Zatím mu dostačovaly politické, diplomatické a hlavně ekonomické prostředky.

Součástí středoevropské německé říše se stává Slovensko a také i Česko. Vlády těchto států činí kroky k dosažení tohoto cíle.

 

Nemají však žádný mandát od občanů. Německu to zřejmě nevadí. Ale jak tato skutečnost ladí s jejich neustále prohlašovanou demokratičností? Slováci a Češi by si měli udělat pořádek doma. Příští rok budou oslavovat stoleté výročí vzniku společného státu - Československé republiky. Neměla by to být tryzna za zemřelou státností, z níž vznikla obyčejná a k tomu ještě velmi pochybná zemskost, ale doba obnovy svrchovanosti obou republik a nakročení  ke společné cestě. Překážky vedoucí k ní jsou účelově vytvářeny a mají zabránit návratu ke společnému státu slovanských států, jež byly a jsou si nejbližší.

 

Pokud Německo takto dále zesílí, bude nespornou určující silou v EU. Jeho imperiální ambice se vrátí. Nejdříve to bude německá Evropa a poté vedoucí role ve světě, jak o ní v nedávné době mluvil dokonce i B. Posselt. Němci by však měli být pozornější a opatrnější při vytyčování svých cílů. Měli by si vzpomenout, jak dopadla první a druhá světová válka, jíž rozpoutali. Uvrhli nejen sami sebe, ale Evropu a svět do nepředstavitelné katastrofy. Desítky milionů mrtvých, obrovské materiální škody, o devastaci morálních hodnot ani nemluvě. Lidi pak čekali těžká léta obnovy zničených území a dlouhodobé živoření. Mnozí žili na okraji smrti a života. Hlad, bída a nemoci byly jejich společníky.

 

Tyto cíle nesdílíme. Zvláště, když si uvědomíme, jak by opět vše mohlo dopadnout. Máme jiné představy. Vidíme Evropu jako svobodné společenství rovnoprávných a svrchovaných národních států, které budou spolupracovat v míře a oblastech, pro které se svobodně rozhodnou. Chceme mír bez vojenských bloků, zbrojení, usilujeme o  spravedlnost a vládu práva nejen v republice, ale i ve světě.

Našim cílem je, aby každý člověk mohl svůj život prožít v míru v důstojných životních podmínkách.

-red.