Republika TGM a M.J. Husa zavržena - pravomocné odpustky římské církve v 21. století

 

Když TGM vyhlásil roku 1924 den upálení M. Jana Husa za státní svátek, na protest proti tomu opustil ČSR papežský legát. Tehdy dle pamětníků T.G.Masaryk zasedl k harmoniu a přehrál si v dobré mysli husitský chorál.

Po národní revoluci 1918 opustilo římskou církev na půl milionu věřících a vstoupilo do nové církve československé. Za protektorátu tato církev spolupracující s církví pravoslavnou byla pouze trpěna Velkoněmci a musela se přejmenovat na Českomoravskou. Po osvobození a v 50tých letech pak změnila název na Československá církev husitská.

 

Co žádal M.J. Hus před upálením? Žádal především zavržení odpustků. Je známo, že v této době vrcholného středověku římská církev hanebně kupčila s odpustky, trpěla trojpapežství, a na koncil do Kostnice přitáhlo pro potřeby duchovních a hostů na asi 1.300 nevěstek, jejichž úkolem bylo oblažovati mocné břichaté i méně břichaté preláty... Dnes tolik hanobená husitská trilogie režiséra Vávry toto zobrazuje umělecky v plné nahotě...,

Za co bojovali legionáři? Za přísahu novému státu, podle svých hustitských tradic - ne podle tradic Vatikánu,papeže a katolictví! Jaké byly jejich prapory? Prapory s kalichem, českým lvem,prapory s národními barvami červenou a bílou. Jaké byly jejich pluky? Pluky M.Jana Husa, Jana Žižky, Prokopa Velikého.

Co říká zakládací listina republiky, Washingtonská deklarace z 18.října 1918? "My. národ Komenského, nemůžeme jinak,než přijmouti tyto principy, přijaté v americkém Prohlášení nezávislosti, principy Lincolnovy a principy Prohlášení práv člověka a občana. Pro tyto principy náš národ krvácel v památných husitských válkách před pětisty lety,pro tyto principy náš národ vedle svých Spojenců v Rusku,Italii a Francii krvácí dodnes". A dále: "Církev bude odloučena od státu...velkostatky budou vykoupeny pro domácí kolonisaci, šlechtické výsady budou zrušeny". A ještě dále: "Demokracie porazila theokratickou autokracii". Tak kdo tu dnes opět instaluje theokratickou autokracii??

 

Co se stalo s Česko republikou v předvečer stoletého výročí jejího vzniku? Došlo tu k naprosté refeudalizaci poměrů. Máme knížata světská i církevní. Máme církevní restituce,které sebraly republice a jejímu národu téměř všechny lesní a polní pozemky. Máme splácet miliardové restituční náhrady především římské církvi - ostatní církve a společenství dostaly žebrácké odpadky z panského stolu jediné pravé církve . Tyto náhrady zadluží následně republiku nejméně na čtyři pět generací.

 

A římská církev, která si přiznává jakýsi  nevyhlášený monopol na víru a tvrdí,že jsme "stát bezbožných atheistů a nevěřících", zapomíná programově a systémově na jinověrce - v terminologii pátera Halíka, na "heretiky". Z jeho úst zní slovo "hereze" opravdu "věrohodně",jen co je pravda.

 

V republice nefunguje pouze církev římská, neboli obecná, neboli papeži římskému podřízena, jak se učili ještě naši otcové v katechismu. Od počátku republiky tu byla církev evangelická, tak pronásledovaná v dobách barokního temna,které dnešní pseudohistorici označují za "kulturní rozkvět". Ano, kulturní rozkvět vysoké cizí kultury vládnoucích feudálů, postavené na bedrech nevolníků a později poddaných robotníků! Copak vedlo k povstáním Valachů 1680, a Čechů r.1775? Kdyby nebylo osvíceného habsbursko-lotrinského Josefa II.,skončily by české země v krvavých povstáních,ne nepodobných francouzské revoluci.

Co pravil TGM o starém Rakousku? Že to byl teokratický stát, a že vítězstvím republiky se z poddaných stali občané! Občané, kteří již nemuseli sloužit "trůnu a náboženství",jehož jednotu v posledku zosobňoval zločinný stařec na trůně, Franz Josef der Erste, který dvakrát zradil Korunu Českou nesplněním jejich práv! Stařec jehož právem odsoudil francouzský historik Ernest Dennis, přítel Čechů a evangelíků.

Dále je tu řada církví jiných, počínaje církví pravoslavnou a konče církví řeckokatolickou, apoštolskou, baptistickou, společenstvím náboženské obce židovské, arménskou církví, baptistickou, luteránskou, augsburské konfese - a máme tu i jiná náboženství, počínaje krišnovci a konče muslimy (což je celoevropský existenciální problém!).

 

A dnes nám římská církev nabízí odpustky. Kam jsme se dostali? Do neofeudálního teokratismu. Kdo tvrdí něco jiného, buďto je zaslepen - a nebo lže sám sobě nebo i jiným.

 

Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I

autor je husitského vyznání,

potomek ruského legionáře zabitého gestapem