Pyramidální nepravda

o presidentových „urážkách Sudet“

Redaktor MF Dnes blábolí nesmysly

 

Mladá Fronta Dnes se opět vyznamenala statí redaktora Vojtěcha Srnky "Pocta politikům a urážky Sudet" ( MF Dnes, 30.10.017,s.3.).

Autor uvádí, jak president Zeman vyznamenal dvojici politiků,s nimiž byl ve sporu pro odsun alias sudetských Němců. To je sice fakt, ovšem olbřímí nepravdu pan redaktor podsouvá panu presidentu, a zaštituje se dobovými výlevy německého a rakouského zahraničí, když tvrdí, že z presidentovy strany šlo o "urážky Sudet".

 

Copak to blábolí pan redaktor? Cožpak my Češi, nejen odbojáři a legionáři, ale všichni vlastenečtí voliči, se jako většina národa ztotožňujeme s hanebnými výroky pana  pana starosty Vídně Häupla, že tehdy byl Zemanův výrok o sudeťácích "cynický,nelidský, neevropský nesmysl, který absolutně není hoden sociálního demokrata"? Rádi věříme, - takové sociální demokraty typu zrádce vlasti ČSR Jaksche, který lživě odporoval dr. Benešovi a zradil antifašistický boj v Londýně, takové demokraty my nikdy neuznáme - a jestli takové někdo řadí do "správné Evropy", pak takovou Evropu pošleme k čertu, kam patří. Opak je pravdou.

 

Cynické, neevropské nesmysly o dekretech, odsunu a  Benešově republice, tvrdí právě nejen sudeti ,ale tvrdili to i jejich rakouští a němečtí koryfejové! A samozřejmě jejich domácí pomahači, jako pánové Bělobrádek, Herman, a pan zahraniční kníže, u nás občan z restituovaného Orlíku.

 

Tak onen blábol pana redaktora MF Dnes rozebereme. "Fakta jsou základními kameny cesty, po níž se ubíráme", pravil pan mytický detektiv Poirot. A my se jím řídíme.

 

Fakt číslo jedna. 

Takzvané "Sudety"  - název oblasti s velkým písmenem.

Oblast, kterou sami českoslovenští Němci původně v roce 1918 označovali jen jedinou ze čtyř odtrženeckých území, a to oblast Jeseníků a žádnou jinou. Oblast, kterou proti ustanovenému státu na základě mezinárodních smluv chtěli uloupit násilím, a muselo jim v tomu být zabráněno i vojenskou mobilisací nového státu. Oblast, kterou proti státoprávním faktům později lživě rozšířili na celé československé pohraničí. Oblast, kterou jako "Župu Sudety" ustanovil válečný zločinec Hitler.  Stanovil i župní vůdce - gauleitry. Jedním byl i vedoucí Hitlerjugend Baldur von Schirech, souzený na Norimberském soudu. Uznává pan redaktor okupační akt válečného zločince Hitlera? Uznává odsouzeného zločince Baldura von Schiracha? A hlavně toto vše uznávají zahraniční kritikové pana Zemana?? Pak hanba patří jim a ne panu presidentu.

 

Fakt číslo dvě. Odsouzení alias sudetů Norimberkem

Pan redaktor neví, že  alias sudetští Němci byli kolektivně odsouzeni Norimberským soudem.  Zjevně to nevěděli ani rakouští a němečtí koryfejové sudetů, kritizující presidenta Zemana - a již dávno předtím  za totéž i presidenta Klause. Tak to popisuje dr. Bohuslav Ečer, zástupce československé žaloby na Norimberském soudu ( Ečer B. "Norimberský soud".Orbis Praha 1946,s.102-109,159-167, aj.) Totéž potvrzuje dr.Rostislav Kocourek, zpravodaj Norimberského soudu v knize "Svět žaluje v Norimberku" (Kocourek R., "Svět žaluje v Norimberku", F.Borový 1946,s.33, 42, 55-61,aj.) A to cituji jen československé prameny...Základní sudetoněmeckou problematiku skvěle zpracoval Emil Hruška v knize Sudetoněmecké kapitoly, Liberec Start 2008. Jest si přečísti. Dále sborníky E.Beneš, Odsun Němců z Československa, Cesta k dekretů a odsunu Němců, Komu sluší omluva, Komu patří omluva, a mnoho další odborné literatury, kterou tito páni redaktoři pečlivě ignorují a zamlčují stejně jako činitelé landsmanů a jejich zahraniční i domácí koryfejové. Jinak by nemohli blábolit čtvrpravdy, nepravdy a někdy i doslovné lži.

 

Fakt číslo tři. Přes milion sudetů vyznamenaných zločincem Hitlerem

Jak uvádí publikace Vyznamenání z doby nesvobody 1939-1945, Čs.numismatická společnost pobočka Praha 1999,s.22-24., válečný zločinec Hitler vyznamenal jeden milion sto šedesát dva tisíce šest set sedmanáct alias sudetských Němců zvláštní sudetskou medailí za zločin odtržení čs.pohraničí.To znamená, že každý třetí dospělý alias suteťák obdržel za čin proti územní celistvosti a demokratickému právnímu řádu I.ČSR, za zločin vlastizrady a velezrady. A to ještě násobí další sudetské zločiny,válečné zločiny sudetoněmeckého freikorpsu a ordnerů, vraždění Čechů v letech 1938-39, vyhnání 250 tisíc Čechů, Židů, z pohraničí, atd. Proto správně president Miloš Zeman, prohlásil ještě roku 2013, že cituji "Odsun? Lepší než smrt" (Lidové noviny 24.dubna 2013,s.1) kdy LN konstatovaly, že president připomněl Rakušanům, že většina sudetských Němců kolaborovala s nacisty a zastal se Benešových dekretů. Přikládám fotokopie jak sudetometálu, tak Lidových novin s výrokem našeho pana presidenta. 

 

A za výrokem presidenta Zemana musí stát všichni odbojáři, legionáři a vlastenci republiky jako jedna žen a jeden muž. Pokud navždy nechtějí ztratit tvář a nechtějí se ztotožnit s bláboly zahraničí a našich redaktorů o dekretech, odsunu, a  o Benešově republice! 

A vedení vlasteneckých organizací počínaje ČSBS a konče hraničáři by se měla bez pardonu co nejdříve vyjádřit k nepravdám pana redaktora a Mladé fronty, která toto dovolí tisknout o takzvaných Sudetech a o našem panu presidentu.

Například předsednictvo ČSBS by mělo na I. straně svého svazového orgánu Národního osvobození odsoudit nepravdy redaktora MF Dnes a jeho insinuaci pana presidenta Zemana, napsat podporu panu presidentu na kancelář Hradu, a jednoznačně zaštítit historická fakta o odsunu československých alias sudetských Němců, o nezrušitelnosti presidentských dekretů, a o správnosti postupu presidenta Beneše vůči odsunu za souhlasu velmocí antifašistické koalice.

 

Dost bylo lží o presidentu Benešovi, o dekretech a odsunu!

Sudetské a zahraniční nepravdy a lži musí český národ zásadně odmítnout. Navždy. V opačném případě by rozpolcený národ souhlasil s protektorátem.

 

Jiří Jaroš Nickelli

Historicko dokumentační komise ČSBS Boskovice