Proti pochybným „usmířením“ a falešným řešením

 

Výroční konference Witikobundu předkládá dvě usnesení

 

Přijetím dvou rezolucí skončila každoroční konference Witikobundu Deutschland e.V. (registrovaného spolku)  v Oberteisbachu v Dolním Bavorsku. Protestovala proti tomu, že 72 let po vyhnání a 28 let po pádu železné opony jsou sudetoněmecká etnická skupina, stejně jako maďarská menšina, „platnými československými právními předpisy i nadále diskriminovány“. Stále existují výjimky z trestního zákona pro všechny trestné činy, dokonce i ty, které byly spáchány po 8. květnu 1945.

Každá vražda a násilí na Němcích a Maďarech jsou považovány za součást "národního osvobození" - bez trestněprávních důsledků. Také Benešovy dekrety, které vyhlásily, že kolektivní vyhánění a masové vraždění Němců jsou zákonné, jsou stále v platnosti. Witikobund spojuje tuto rezoluci s výzvou všem relevantním politickým a společenským skupinám, aby pracovaly na zajištění toho, aby byla obnovena důstojnost obětí zrušením těchto protiprávních ustanovení a „Český národ tím také získal svou vlastní důstojnost“. Všechna řešení a "usmíření", která neodmítají důsledky nespravedlnosti vyhánění, jsou falešná. V rezoluci z Oberteisbachu je citován papež Benedikt XVI: „Usmíření potřebuje pravdu“.

Ve druhé rezoluci Witikobund potvrzuje svůj názor, že výsledek Spolkového shromáždění sudetoněmeckého landsmanšaftu z Bad Kissingenu považuje za "neplatný" a "neslučitelný" s platnými stanovami sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL). Kromě toho je nutné okamžité zrušení "pochybného vyloučení" Ingolfa Gottsteina ze spolkové a bavorské zemské asociace SL, které bylo postavena na "falešných obviněních". Gottstein podal k soudu odvolání proti kontroverzním změnám stanov SL. Rezoluce, na které se Witikobund usnesl, nyní požaduje od vedení SL, aby se Witikobund znovu účastnil jako "rovnocenná část". Kromě toho také říká: „Vzhledem k tomu, že současnými právními a policejními orgány nebylo ověřeno legální zvolení Spolkové výkonné rady, očekáváme, že vedení SL nebude vyřizovat úřední záležitosti až do právního vyjasnění.“

Sudetenpost, 9.11.2017, str. 3, bez autora a značky

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf