Protějškem vlády ČR na německé straně je pouze vláda SRN

 

S tzv. sudetoněmeckým landsmanšaftem, ani s bavorskou nebo spolkovou německou vládou o otázkách „vyhnání a diskriminace“, či o podobných záležitostech, nebudou čeští vlastenci jednat.

 

Bavorsko-česko-sudetoněmecký dialog se nekonal. To, co proběhlo bylo jednání mezi Bavory a landsmany na jedné straně a českými germanofily a sudetomily na druhé. Ti nikdy nepředstavovali český lid, ale pouze úzkou mocenskou vrstvu, byť zastávající tehdy určité ústavní funkce. ČSSD i KDU díky politické přítulnosti k německému sousedu dostaly  ve volbách na frak. V současnosti se nacházejí na politickém ošklivci.  Zatímco sociální demokraté se snaží rozpomenout na svou vlasteneckou minulost, KDU jde slepě dál sebevražedným směrem. Pokud se nezbaví takových činitelů jako je Bělobrádek a Herman a jim podobných, další volební fiasko je čeká – a zaslouženě.

 

Jsme přesvědčeni, že nová česká vláda a ani nový parlament nebudou jednat s představiteli landsmanů. „Sudetoněmecký landsdmanšaft“ je pouze občanským spolkem, který nemá žádnou mezinárodně právní subjektivitu. Nadto věříme, že vláda ČR si uvědomí, že jejím jediným partnerem na německé straně je spolková vláda, nikoliv bavorská zemská. Ta se těší jen fragmentární svrchovanosti. Napříště ani ona by neměla být parterem naší vlády. Stačí, když naši vládní činitelé si vzpomenou na českou vládu z doby, kdy jejím předsedou byl V. Klaus. Ta dodržovala zásadu, že jejím partnerem je pouze německá spolková vláda. Nevíme nic o nějakém případu, kdy by vláda SRN jednala oficiálně s nějakým našim občanským spolkem. Chápeme to. Jedná správně. My bychom měli jednat také tak. Naše vláda nesmí nadále být pozemšťována ani nesmí spolkovatět.

J. Skalský