Prosba o interview - Sputnik News CZ

Vážený pane doktore Jaroši Nickelli,

jménem české redakce ruského zpravodajského serveru Sputnik (http://cz.sputniknews.com/) bych Vás chtěl poprosit o rozhovor, který by se týkal nové rezoluce OSN, která odsuzuje heroizaci nacismu.

 

Pokud byste měl zájem, odpovězte nám, prosím, písemně na následující otázky:
1) Organizace spojených národů schválila rezoluci proti heroizaci nacismu. Dokument navrhuje zakázat jakékoli oslavy nacistického režimu. Co si o tom myslíte?
2) Skutečně je dnes ještě nacismus hrozbou pro svobodný svět?

3) Česká republika se v minulosti zdržela hlasování kvůli tomu. že rezoluci navrhlo Rusko. Udělali jsme dobře?

S přátelským pozdravem,

Jiří Just, starší, Sputnik News CZ

 

Vážení přátelé, odpovím nejprve na třetí otázku

 - zdali Česká republika udělala dobře. když se zdržela hlasování o ruské rezoluci proti adoraci nacismu.

 

Řečeno s historickým  britským premiérem Gladstonem, 

na mapě světa nelze prstem ukázat jediné místo, kde by alibisté  k nacismu udělali dobře.

A Česká republika udělala nejen špatně, ale nejhůře. Dnes z vrcholných politiků Česka jedině pan president Zeman zaujímá správný kritický postoj k nacismu ve všech formách. Proto je také tajnými i veřejnými příznivci nácků tak nenáviděn a pomlouván.

 

Česká republika je nástupník Československa, které bylo jednou z prvních obětí nacismu a hnusné sudetské zrady ve prospěch nacistů. Česká republika nehlasující o opatřeních proti stále živému nacismu je nakažena duchem protektorátního aktivismu. Vidíme to u nás všude kolem sebe - počínaje politickými partajemi a konče soudy ve prospěch protektorátních kolaborantů. Jako odbojáři a pozůstalí po obětech nacismu se tomu vůbec nedivíme. Je cosi shnilého ve státě českém. A toto vše započalo instalací  ideologie havlismu-schwarzenbergismu. 

Partaje, které neustále vynášejí Havlovu smířlivost k sudetské zradě a dokonce omluvu sudeťákům, tomuto alibismu nesmírně nahrávají.

Současné politické triky ve prospěch nacismu - podotýkám,že žádný "neonacismus" neexistuje,je to vždy "starý nacismus starých větrů z nových zadků" - má stejné praktiky, stejné pseudoargumenty a stejný hnusný odér, jako nacismus 30.let 20.století. Je to stále stejná jedovatá příšera se stejnými jedovými žlázami. Nás odbojáře a potomky obětí a bojovníků proti nacismu už nesmírně unavuje poslouchat nekonečné antiruské žvasty a lži, když dobře víme, že bez ruského osvobození by tu nikdo z nás nežil - a ani ti kolaboranti , co dnes proti Rusku nejvíce štvou.

 

K druhé otázce - samozřejmě nacismus stále žije a je obrovskou hrozbou pro veškerý svět, chtějící žit podle vlastních pravidel. Dnes je otázka hrozby nacismu zesílena o hrozbu muslimského terorismu,ať o tom mnozí politikové blábolí co chtějí. 

Každý přesný historik musí vidět historické spojení nacistů s předáky muslimů, musí vidět nejen Hitlerovo setkání s jeruzalemským muftím a vražednu divizi nacistů Handžár v Jugoslavii II.světové války. Musí též vidět současný terorismus v Africe, v ruském pohraničí proti Rusům,ve střední Asii i v Evropě, a na druhé straně naprostou neschopnost Evrupské unie vyrovnat se s obranou vlastního kontinentu a svých vlastních národů proti hrozbám terorismu a migrační okupace evropských zemí. Existuje obrovská odborná literatura o těchto otázkách a zabývají se tím věhlasní badatelé,ale to nestačí. Zde musí povstat politikové a vůdcové jako byli Churchill a J.V.Stalin, kteří postaví jasné hráze tomuto apokalyptickému vývoji. Ať se to novorežimním ideologům líbí nebo nelíbí. Místo toho máme dojem, že v evropské i české politice v těchto otázkách působí spíše  Francové, Mussoliniové, Chamberlainové, Daladierové, Háchové. Naopak podle nás Rusko dnes takového státníka má - a zaplať Hospodin za to. I když vím, že těmito otevřenými slovy si ve své rodné zemi velmi uškodím - prově pro vládnoucí protektorátní aktivismus. Ale ani ten tu nebude věčně.

 

První otázka je tudíž zodpovězena již v předešlých dvou. Ano,  ruský návrh resoluce OSN je nesmírně potřebný a žádoucí. Již právě pro neblahý a laxní přístup EU jak k nacismu, tak k muslimskému  programnímu terorismu a k okupační migraci (Nehovořím o válečných uprchlících ohrožených na životě). Zde je možno opět uplatnit historickou paralelu.

 Když z Mnichova přiletěl od Hitlera Neville Chamberlain ve své Elektře a vystoupil, mávaje hnusným mnichovským papírem,slavnostně prohlásil: "Zajistil jsem světu mír na sto let!"

A Churchill na to ve sněmovně prohlásil: "Anglie si vybrala mezi hanbou a válkou.Vybrala si hanbu a bude mít válku". 

K tomu mohu dodat jen osobní názor: Hanbu už tu máme. A nechci se dožít nové války. Nás malou středovýchodní zemi, může zachránit jen jedno. Účinná spolupráce se všemi zeměmi, nežádajícími válek a konfliktů. Podle nás je Rusko jednou z prvních takových zemí. Máme společné slovanské kořeny, máme společný historický  boj proti osmanské nadvládě, máme společný boj proti imperialismu I.války, máme společný boj proti nacismu II.války. T vše jsou kardinální důvody pro trvalou všestrannou spolupráci české země s Ruskem.

 

Dr.Jiří Jaroš Nickelli, Československá obec legionářská Brno I