Propagandista ze všech propagandistů ten „nejpropagandistovatější“

 

Jeden přední rusolog hraje v drahošovské kapele sólo v ruské propagandě, pardon, v protiruské. Sice to šmidlá falešně, ale to nevadí. Celý ten slavný orchestr v čele s dirigentem Drahošem ani jinak hrát neumí. Proto ho málokdo a málokdy poslouchá.

Ale chyba lávky! Občas přece jenom něco převratného přinese. Pan Jan Zich sděluje panu Kohoutovi na našem FB: „Je to článek plný lží a polopravd, klasická ruská práce )))))) sami rusáci mají v zemi bídu stejnou jako v roce 1905. 85% obyvatel ruska má hajzlík na dvorku a vodu u pumpy na náměstí, 36% vojáků je muslimů, do roku 2050 jich má být přes 50% a rusko má největší problém se šířšním HIV, každý desátý muž je infikoaný, v Moskvě je více modliteben jak pravoslavných kostelů....... JEŠTĚ NĚCO O S…..CH V RUSKU ?“  (Kromě vytečkování jedné vulgarity, přinášíme diskusní příspěvek v plném znění, a to i s jeho chybami.) O jaký článek, který propagandista tak silně zavrhuje a jehož ledví odhaluje způsobem mu vlastním, vlastně jde?  Prezidentská kampaň a rozdělený svět, nese název. Seznámilo se s ním několik desítek tisíc čtenářů. Ti spokojení a velmi spokojení by do svých čepic lehce vměstnali všechny„kritiky“ druhu „rusologa, bylo jich oněch známých pět a půl a možná i méně. Ale to nevadí našemu výtečníkovi. Skutečnost nebere na vědomí a básní a básní. Myslíte si, že si dá práci, aby článek, zvláště ta slabá místa, pokud se tam vůbec dají najít, nějak smysluplně okomentoval a „vědecky úplně rozbil na padrť“? Přes naše výzvy komentářům se pečlivě vyhýbal. A trousil a trousil svá moudra, my si myslíme, že šlo o projevy pokleslosti ducha, dále.

Sice nás zarazila mluva vědátora, ve srovnání s ní nemají šanci ani domovnické drby, ale ta jeho objevnost je až revoluční. Podle jeho slov je Rusko na spadnutí. Pokud jim věříme, tak ani již nemusíme zbrojit. Za pár měsíců Ruska se samo rozloží, zanikne. Toto poselství mění zásadně situaci. Čekejme, buďme trpěliví, nepřítel  spěje k rychlému zániku. Kde jsem již tato slova slyšela? Kdo byl jejich autorem? A jak nakonec přes veškerou velkohubost dopadl? Ale dosti! Vše je natolik známé, že bychom nosili dříví do lesa. Od minulosti k lepší (?) přítomnosti!

Jak by to bylo hezké? Argument proti argumentu, racionální stanoviska, důkazy, odvolávky na seriózní údaje! Ale to se nekonalo. Jen záplava hrubostí a vulgarit často přetékala řečiště. Naše snahy o to, aby vše probíhalo, včetně tzv. diskuse, kulturně, byly marné. Ani jsme toho dobráka nemohli ukázat v pravém světle na jeho FB, poněvadž nám tam znemožnil přístup. Jeho ovečky by totiž viděly, jakého povedeného mají ovčáka. A to se nehodilo do krámu. Srovnáme-li vzletná slova o demokracii a svobodě s takovouto a podobnou kampaní, nenajdeme mezi nimi nic společného. Na našich stránkách však i takoví výtečníci mohou diskutovat. Ale nediskutují, neargumentují. Škoda, že máme tolik stoupenců demokracie a tak málo demokratů!

Budeme se snažit i nadále udržet naše stránky otevřené pro svobodnou a racionální diskusi, která nebude rozdělovat, ale spojovat. K tomu však musí být připravená i druhá strana. Zatím není. Doufejme, že si rozvratnost svého počínání uvědomí, alespoň částečně, a časem bude její přístup k diskusi jiný. Volební kampaň, která nyní odchází již do minulosti, není nějakým sportovním utkáním. Přesto si myslíme, že bychom ji měli skončit společným zvoláním: Sláva vítězům, nepochybujeme ani chvíli, že prezidentem republiky se stane Miloš Zeman, a čest poraženým. Budeme-li  schopni společně to prohlásit, žádné rozdělení národa se nebude konat. My jsme k tomu připraveni, co drahošovci?                                                                    J. Kovář