Projev Dr. A Stofanové, předsedkyně Klubu společenských věd, na protestním shromáždění v Brně dne 20.5.2017

Vážení přítomní,

 

setkáváme se dnes zde, u sochy T.G.Masaryka,  abychom jako vlastenci vyjádřili svůj rozhodný protest proti opakujícím se aktivitám vedení současné radnice města Brna, skládající se z hnutí ANO, Žít Brno, KDU-ČSL a strany zelených. Setkáváme se zde, abychom si připomněli  obrovské úsilí T.G.M.  o vytvoření samostatného Československa v historických hranicích, završující dlouholetý boj  českého i slovenského národa za národní obrození, za svébytnost a suverenitu malého, ale kulturního národa. Právo národa na sebeurčení bylo však už po 20 letech existence  v r.1938 Mnichovskou dohodou  pošlapáno a završeno okupací nacistickým Německem v r.1939 a to za vydatné pomoci na našem území usídlených Němců. Většina těch zde usídlených Němců, kterým naše země zaručovala možnost podnikat, pracovat, vzdělávat se ve svém jazyce, mít zastoupení v parlamentu ČSR, zúčastňovat se svobodně voleb, se v kritické době postavila za nacismus se snahou připojit naše území k území cizího státu. Jejich volání :“Chceme do říše!“ bylo slyšet i v našem městě z úst brněnských Němců. Jejich frenetické vítání Adolfa Hitlera v Brně je zaznamenáno na mnoha filmových záběrech a fotografiích. Jde o historickou skutečnost. Nyní mnozí sudetští a brněnští Němci volají po ztracené vlasti, organizují dny vlasti a hledají pro své cíle kolaborantské politiky. V našem městě je našli. Buď z nevědomosti nebo zaprodanosti přezírají naše upozorňování a napomáhají Sudetoněmeckému landsmanšaftu v realizaci revanše za odsun z našeho území. Ani tzv. divoký odsun, který byl původně plánován jako vyvedení Němců z města do okolních vesnic s německým obyvatelstvem, který organizačně nebyl zcela domyšlen a logisticky zabezpečen, není důvodem  pro tyto aktivity.  Ztráty na životech  v důsledku válečných a poválečných událostí nám nejsou lhostejné. Musíme si však připomenout, že nebýt zabrání našeho pohraničí, vyhnání českého obyvatelstva z našeho pohraničí, nebýt okupace ČSR nacistickým Německem za vydatné pomoci sudetských Němců, nebylo by ani odsunu německého obyvatelstva. Žádná kolektivní vina. Na našem území zůstalo na 250 tisíc německých antifašistů. Ne, nám nikdo nedokáže záměr chovat se k odsunovaným Němcům z města Brna stejně, jako se chovala většina Němců v době okupace k českému obyvatelstvu. Nelze zaměňovat ojedinělé excesy jednotlivců za státní politiku a za většinový jev. A proto je nutné za minulostí udělat tlustou čáru a nezatahovat do politických záměrů mladou generaci, která o minulosti dostává zkreslené informace vyhovující Sudetoněmeckému landsmanšaftu. Jsme proti aktivitám SL  podporovaných současnou vládní koalicí v městě Brně.

 

Lepší budoucnosti mezi našimi národy  nedosáhneme jednostrannými omluvami , přepisováním historie, pochody Pohořelice-Brno, vysmívání se našim skutečným osvoboditelům vystavením růžového tanku, stavbou makety Německého domu na Moravském náměstí, připomínající  symbol pošlapání naší státní suverenity.

 

Proto jsme se dnes tady sešli, abychom vedení města Brna dali vědět, co si o nich myslíme. Nedokáží nám ani zvrátit náš odpor proti konání pochodu tvrzením, že pochodu se zúčastní i zástupci židovsko-německých rodin, kteří z Brna unikli před nacismem do zahraničí. Židovská obec v Brně na pochodu Pohořelice –Brno neparticipuje. A náš odpor směřuje proti spolupráci vedení města se Sudetoněmeckým landsmanšaftem, s návštěvami představitele Bernda Posselta v Brně, s vydáváním politicky účelových a historicky nekorektních knih jako je Němci ven, Brno účtující nebo Německý dům,se zavádějícími besedami a tzv.kulturními akcemi Meeting Brno, které jen matou současnou mládež.