Projektů je hodně, ale žádný český vlastenecký

„609.000 eur pro 106 projektů

 

Česko-německý fond budoucnosti

 

Česko-německý fond budoucnosti(ČNFB) schválil dalších 106 přeshraničních projektů. Na svém pravidelném zasedání v Bambergu schválila správní rada finanční prostředky na tyto účely ve výši přibližně 609.000 eur (15.835.000 Kč).

Mezi nimi je 20 projektů, které jsou financovány prostřednictvím zvláštního programu pro česko-německé kulturní start-upy (rozbíhající se projekty) v rámci „německo-českého kulturního jara 2017“. „V letech rozvoje česko-německé výměny vzniklo během kulturního jara mnoho nových inovačních formátů projektů“, řekla ředitelka správní rady Kristina Larischová. „Bylo potvrzeno, že společné iniciativy v kultuře jsou schopny dávat dohromady lidi na obou stranách hranice nejkrásnějším a nejtrvalejším způsobem“, dodala její zástupkyně Petra Ernstbergerová. „Zde vidíme do budoucna stále velký potenciál.“

 

Představujeme některé z aktuálně schválených projektů.

 

Kulturní vlak Praha-Drážďany a Drážďany-Praha.

I přes blízkost Prahy a Drážďan není zatím žádná významná spolupráce mezi dvěmi největšími galeriemi v obou městech, Národní galerií Praha a Drážďanskými státními sbírkami umění. Díky projektu Kulturní vlak obě instituce nyní naznačují začátek nové, dlouhodobé spolupráce. Slavní umělci, hudebníci a spisovatelé z České republiky a Německa budou vystupovat s programem ve vlaku Eurocity mezi Prahou a Drážďany po čtyřech víkendy v listopadu a prosinci. Například básník Durs Grünbein nebo známá česká konceptuální umělkyně Kateřina Šedá. Kulturním vlakem organizátoři oslovují široké publikum různých věkových kategorií.

 

Kultura bez hranic - setkávání Bavorsko-Čechy 2018. Přeshraniční činnost Centra Bavaria Bohemia (CeBB) jako kulturního centra, sítě a styčného bodu mezi bavorskými a českými sousedními regiony. Realizace projektu Kultura bez hranic Bavaria-Bohemia v roce 2017, „pokračovala jako přeshraniční aktivita, s cílem zintenzivnit bavorsko-českou spolupráci, spolupráci lidí z různých cílových skupin široké veřejnosti, žáků, studentů a učitelů, z poznávacího, uměleckého a kulturního sektoru. Od začátku roku 2017 je TANDEM Plzeň projektovým partnerem. Ve větším podílu v celkovém programu nabízí setkávání školám na obou stranách hranice.

 

Vladimír Holan: Sběratelské dílo, svazek 11, Lyrika VIII: 1968-1971. Ambiciózní publikace, s dvojjazyčným komentářem k dílu Vladimíra Holana, poskytuje německému čtenáři příležitost poznat celé dílo tohoto významného českého básníka v úplnosti. Plánovaný jedenáctý svazek (předposlední) obsahuje 250 básní z let 1968 až 1971. Publikace, kterou za svého života autor neviděl, protože nesměla být zveřejněna po potlačení Pražského jara. Na zveřejnění souborného vydání v prestižním vydavatelství Winter Heidelbergské university  dohlíží literární vědec Michael Spirit z Prahy a Urs Heftrich z německého Heidelbergu. Pro překlad plánovaného předposledního svazku byla vybrána významná česká překladatelka Věra Koubová. Tento projekt je financován Fondem budoucnosti ve výši 13.500 EUR.

 

Evropa ve změně. V tomto bilaterálním výměnném programu, který již byl několikrát financován fondem, se dvanáct českých a dvanáct německých studentů Technické univerzity v Münsteru a Škody Auto vysoké školy v Mladé Boleslavi setkává v obou městech. Během programu vícedenního prakticky orientovaného programu absolvují návštěvy továren a institucí vysokoškolského vzdělávání, což jim poskytne vhled do odborné přípravy a praxe v reálném životě jejich vrstevníků z jiné země a posílí jejich interkulturní kompetenci. V případových studiích se zabývají problémy z pracovního práva, nebo demografického vývoje a přistěhovalectví. Pro české studenty program slouží také k posílení znalostí němčiny. Fond podpoří výměnný program 63.000 korunami.

 

Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti - kontaktní a vzdělávací seminář pro německé a české učitele všech typů škol. Zkoumání historické paměti je důležitým referenčním bodem pro česko-německou mládež, plány kanceláře TANDEM v Plzni a Regensburgu, ve spolupráci s Památníkem Flossenbürg, pro vícedenní školení pro učitele na téma „Společné připomínání“. V rámci semináře mají být vyvinuty metody, vzdělávací koncepce a sdíleny nápady, pro projekty práce se vzpomínkami. Kromě toho se plánuje dokumentovat výsledky ze vzdělávacího sektoru v dvojjazyčné kolekci, aby mohly být použity pro další výměnné vzdělávání. V rámci další perspektivy jsou ve spolupráci s Fondem budoucnosti zajištěny také finanční prostředky, poskytne 5.780 eur.

 

Migrace, hranice, předsudky: krystalizační body společenských výzev na cestě k otevřené a rozmanité společnosti. Týdenní školení při setkání mládeže, od partnerů výměny Sonnenberg-Kreis a The English College v Praze, se zabývá jednou z nejcitlivějších otázek z německo-českého dialogu v poslední době: Otázka, jak se vypořádat s uprchlíky a migrací. V otevřeném dialogu se bude diskutovat o příčinách migrace, obavách, předsudcích a strategiích řešení. Čeští a němečtí účastníci si při konfrontaci s jinými názory rozšíří své horizonty, naučí se strategii debat a rozvinou své vlastní představy o rozmanité společnosti. Konečné výstupy studentů jsou zaznamenávány v krátkých videích. Vloženy jsou animace z programu a menší exkurze. Fond budoucnosti přispěje 6.000 eury.

 

Energetika - výroba elektřiny v České republice a Německu. Studenti Pražského gymnasia Přírodní škola a školy Maxe Grundiga (odborné střední školy), ve věku mezi 16 a 19 lety, se budou zbývat historií, současnou situací a možnými perspektivami energetického průmyslu v České republice a Německu. Důraz je kladen na přímé propojení teorie a praxe. Kromě šíření znalostí budou také exkurze do firem působících v oblasti výroby energie. V České republice studenti navštíví hnědouhelnou elektrárnu Prunéřov II, větrnou elektrárnu Pchery, nebo jaderný výzkumný ústav v Řeži ; v Německu, přečerpávací elektrárnu Walchensee, zařízení na výrobu bioplynu se sítí dálkového vytápění v Ansbach-Triesdorfu nebo geotermální elektrárnu Unterhaching. Studenti by si měli prostřednictvím projektu osvojit schopnost  posoudit potenciál a rizika různých zdrojů energie, a také posoudit různé postoje Čechů a Němců k aktuálním otázkám, jako je energetická bezpečnost a spotřeba energie. Fond budoucnosti poskytne 4.000 eur.

 

Digitální mládež: čeští a němečtí žáci mezi virtuálním světem a realitou. Těžištěm tohoto programu v rámci témat v roce 2017 jsou dvě zasedání studentů gymnázia Immanuela Kanta v Lachendorfu a jeho českého partnera, gymnázia v Příbrami. O různých vlivech a nebezpečích digitalizace života: počítačových a smartphonových závislostech, kybernetické šikaně nebo fakenews (falešných zprávách). Lekce o těchto tématech poskytnou kompetentní partneři: Policie z Celle bude informovat studenty středních škol o kyberkriminalitě a šikaně. Při návštěvě redakce „Celleschen Zeitung“ bude diskutováno o digitalizaci žurnalistiky a falešných zprávách. Prostřednictvím rozpravy ve zařízení pro odvykání závislostí „Drobs Hannover“, je cílem zvýšit vnímavost žáků pro závislost na počítačích. Srovnávací průzkum obou škol také poskytne informace o využití médií německými a českými studenty a jejich osobních zkušenostech s mediálním konzumem a kybernetickou šikanou. Fond budoucnosti podporuje projekt  3.123 eury.“

 

Správní rada Česko-německého fondu budoucnosti v období 2016/17:

Klaus Brähmig, poslanec, předseda skupiny pro vyhnance a menšiny

Martin Kastler, spolkový předseda Ackermann-Gemeinde

Dr. Ondřej Matějka, předseda Antikomplexu

Petr Brod, novinář Radia svobodná Evropa a Süddeutsche Zeitung

Jana Maláčová, vedoucí oddělení pro rodinnou politiku Ministerstva práce a soc. věcí

Albrecht Schläger, místopředseda Seliger Gemeinde

Petra Ernstbergerová, předsedkyně německo-české parlamentní skupiny

Kristina Larischová, česká generální konzulka v Mnichově

 

Sudetendeutsche Zeitung, 13.10.2017, str. 5, bez autora a značky

Pro České národní listy kráceně a volně přeložil P. Rejf

Název článku –red.