„Projekt ZZ“. Nová studená válka? Američané ji prohrají!

7.8.2017

Americký lid již nemá velké představitele. Žádné cílevědomé a rozhodné prezidenty jako Trumana a Reagana. Mezi posledními představitelé USA se nenarazí ani na nového Cartera. Také ministři jsou k ničemu. Tillerson odmítl peníze na šíření amerických hodnot v zahraničí. Ministerstvo zahraničí odmítlo peníze! To je něco nebývalého. Je jasné, že pan Tillerson je nepřítel americké demokracie a špion Putina.

 

Sloupkařka  «Washington Post»  Enn Eplbaumová je si jistá: pokud by teď opravdu byla studená válka, Amerika by ji prohrála. Odkud bere tak silnou víru v porážku demokratické fronty? Žurnalistka uvádí dvě roviny: retrospektivní a perspektivní, připomíná co bylo, a pak předpovídá, co se bude dát. Její základní tezí je následující přesvědčení: USA nemají nyní  silné lídry.

 

Retrospektivní. Linie fronty studené války prochází zřejmý výčet: Západ, NATO, demokracie - Východ, země Varšavské smlouvy, diktatura. Výsledek studené války: rozpad SSSR.

Nicméně nemůžeme říci, že v těch dnech, kdy byla studená válka, byl její výsledek „hotovou věcí.“ Po druhé světové válce byly v v celém světě komunistické strany, a nikdo si nebyl jistý, že Evropa bude později ve stejném ideologickém táboře s USA. Uprostřed celosvětového vedení studené války byly USA otřeseny válkou ve Vietnamu. V roce 1970, po jejím skončení, zpochybnili američtí spojenci vedení Washingtonu. V blízkosti amerického velvyslanectví se konala protestní shromáždění, lidé požadovali uzavření amerických vojenských základen.

Vládci SSSR neseděli se založenýma rukama, slabost USA využívali ve svůj prospěch. Od roku 1940 měl SSSR kompletní světovou síť novin a jednotlivých novinářů, pokrývajících události v „pro-sovětském“ pohledu a hororové události ze Spojených států, podobně jako „konspirační teorie“ dnes. Mezi posledními takovými zprávami byla například informaci o vytvoření AIDS „v laboratořích CIA“, která byla poprvé zveřejněna v „pro-sovětských“  novinách «Patriot» v Indii. Potom informaci zpracovali v NDR. Za pár let se „informace“ rozšířila do dvou desítek zemí. (Dnes je to jinak – Internet zvýšil rychlost. Epizody „konspiračních teorií“ mohou okamžitě obíhat kolem planety přes „roboty a trolly“.)

 

Společně s propagačním úsilí Sovětského svazu rostl odpor Západu vůči moskevské propagandě. Tok „konspiračních teorií“ opanovaly Spojené státy a Velká Británie. Mimochodem, britská vláda zřídila svůj Ústav informačních studií ještě ve čtyřicátých letech. V té době to byla tajná skupina vědců, kteří shromážďovali materiály o sovětském životě, a pak je neformálně předávali evropským politikům. Odpovídající aktivita USA se datuje do pozdější doby. Do osmdesátých let. Bílý dům vytvořil zvláštní skupinu -. „Active Measures Working Group“ s  aktivními protiopatřeními. Tato služba sledovala sovětské propagandistické zprávy a produkovala odvetná opatření.

Samostatnou pozornost tato novinářka věnuje „hrozbě sankcí“ proti Sovětskému svazu. V článku se uvádí, že Američané jimi vyhrožovali tak dlouho, dokud Kreml nezastavil „rozšířovat mýtus“ o vytvoření AIDS v laboratořích.

Výsledek propagandistické války: Sovětské propagandě se nepodařilo „získat ani srdce, ani hlavy.“  A porážka Sovětů byla z části i kvůli boji ze strany USA a jejich evropských spojenců proti propagandě Kremlu.

 

Perspektivní. Nyní je XXI století. Americká reputace šla ve světě dolů. Američané dokonce věří, že ruský prezident Vladimir Putin je  „křesťanský“ vůdce, bojující v Sýrii proti „islámskému státu“ („IS“, zakázanému v Rusku). Applebaumová tento názor nesdílí. Věří, že Putinova vláda „není nijak zvlášť zainteresována“ v boji s „IS“.

Potíž je v tom, že Západ obecně a zejména USA nyní neprovádějí systematický boj proti „informacím, které rozšířují Rusko, Čína a „Islámský stát“, tvrdí sloupkařka. Přinejmenším, se boj „neprovádí pravidelně.“ Vláda Spojených států ani nemá speciální skupinu na příslušný úkol.

Dále Applebaumová tvrdí, že na vině je státní tajemník Rex Tillerson. Díky jeho úsilí se tato skupina v blízké budoucnosti neobjeví. Žádný boj proti ruské propagandě nebude.

Kongres se rozhodl přidělit pro sledování a informační boj 80 milionů $. Nicméně pan Tillerson ...  je odmítl! Původně se plánovalo vytvořit skupinu pro distribuci finančních prostředků ministerstva zahraničí a dalších vládních agentur, které by se zabývaly  financováním ruskojazyčných médií. A na stisknutí tlačítka by „uváděly na pravou míru informace šířené ruskými médii.“

Bílý dům už nemá Harry Trumana nebo Ronalda Reagana. Dokonce není ani žádný Jimmy Carter. Obecně úřaduje „ne prezident.“ Z tohoto důvodu, „není žádný ministr zahraničí.“ Žádný z mužů, který by chtěl zastavit šíření „konspiračních teorií“, a přispět k rozvoji demokracie. A kdyby teď opravdu byla studená válka, Američané by ji prohráli, domnívá se Applebaumová.

 

Odlišný názor na strategii pana Tillersona má Leonid Beršidskij, fejetonista «Bloomberg View» . S odvoláním na únik z ministerstva zahraničí reportér konstatuje, že ministr Tillerson nemá zájem na šíření demokracie v zahraničí. Ale může pozastavit příslušné pokusy? – je to rozumný krok? Jak již bylo uvedeno v „Washington Post“, US Department of State má v úmyslu přeformulovat svůj program. Slova o formování „spravedlivého a demokratického světa“, by mohla být odstraněna. Časopis „Politika“ v této souvislosti poznamenává, že Rex Tillerson nechce použít částku 79.800.000 $ .. Ty samé prostředky, které za Obamy šly na boj proti ruské propagandě a propagandě „IS“. Tillerson se chystá snížit stavy ministerstva zahraničí. Kromě toho se domnívá, že část jeho úsilí, vztahující se k jednání, je důležitější, než část spojená s užíváním „soft power“. Mluvil o tom se svými podřízenými. Podle něj přílišné spoléhání na podporu amerických hodnot brání obraně amerických ekonomických zájmů a národní bezpečnosti. Tento přístup Tillersona rozčiluje zástupce starší generace politiků. Tito lidé obviňují administraci Trumpa z „izolacionismu“, z nedostatku pevných zásad Bílého domu a dokonce i z „proruských pozic.“ Argumentem pro posledně uvedené tvrzení je  odmítnutí Tillersona použít navrhované peníze na boj proti ruské propagandě. Podle Beršidského má současný ministr zahraničí (jako bývalý obchodník) averzi k zbytečným finančním nákladům. Podle zprávy „Měkká síla: Prvních třicet“, publikované firmou „Portland“, patří Spojené státy na třetím místě na světě v parametru „měkké síly“ (za  Francií a Velkou Británií). V případě, že americká vláda bude nadále sledovat slogan „Amerika první a uchýlí se k rétorice nacionalismu, bude to vážná hrozba pro „měkkou sílu“ USA, uvádí se ve zprávě. Washington raději používá „měkkou sílu“ ze strany soukromého sektoru, než prostřednictvím vládních kanálů. Mezi zdroji v soukromém sektoru autor jmenuje Hollywood, technologie, hudební průmysl, vysoce kvalitní média. Úspěch výše uvedených složek je neoddělitelný od amerických hodnot: Svobody projevu, diverzity, hledání novinek. Beršidskij připomíná, že vyrůstal v Sovětském svazu. V sovětských dobách propaganda neustále lezla „do očí a uší.“ Budoucí novinář a jeho okolí toužilo po amerických a evropských filmech a knihách, hudbě a oblečení. Ale tyto věci stát neposkytoval. Ve skutečnosti propagandistická mašinérie SSSR prohrála, protože nedokázala konkurovat soukromým iniciativám na Západě! K tomuto dni soukromý sektor Západu i nadále úspěšně vzdoruje ruské státní propagandě. Například známý televizní kanál «RT» ani není zahrnut v Nielsenově ratingu. Na trhu v zemi dominují nevládní kanály. Beršidskij je přesvědčen, že místo aby utratila 80 milionů $ na propagandistickou válku, může Amerika jednoduše nechat své media „dělat jejich práci“. Je to opravdu jednoduché: daňové pobídky pro rozšiřování mezinárodní reportorské sítě, pro zajišťování zahraničních verzí publikací. Tento přístup bude fungovat mnohem efektivněji než přímé výdaje na propagandistický boj. Ve Spojených státech se lépe prosazují hodnoty získané spontánně. A jediný důvod, říká novinář, proč Rusko, stejně jako další autoritativní režimy, vytváří své vlastní propagandistické mašinérie je ten, že nevědí, jak pracovat americkým způsobem. Odmítá utrácet peníze amerických daňových poplatníků na imitaci státní propagandy autokratů. Pan Tillerson prokazuje pochopení tohoto principu, pochopení toho, jak má pracovat „měkká síla“.

 

Oleg Čuvakin

 https://topwar.ru/122015-proekt-zz-novaya-holodnaya-voyna-amerikancy-ee-proigrayut.html

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf