Program landsmanšaftu stále platí

 

V posledních letech se často setkáváme s další podlézavostí vůči landsmanšaftu u některých našich politiků, nemluvě o novinářích. Jde především o nejčastěji užívaný pojem » vyhnání« včetně jeho odvozenin.

Na sjezdu landsmanšaftu to názorně předvedl pan Bělobrádek. Navíc s výsměšným zdůvodněním vůči nám, že tam není jako člen vlády, ale za svoji partaj. Musel vědět, že jde o ubohý argument, ale ve své pozici dobře ví, že premiér Sobotka ani nepípne. Výraz »vyhnání« je typicky sudeťáckým výtvorem, neodpovídajícím termínům z Postupimské dohody (smlouvy). K tomu se vyjádřil znalec profesor JUDr. M. Potočný, DrSc.: »Nejen právnímu a lingvistickému specialistovi, ale i prostému občanovi cosi vnitřně říká, že „vyhnání“ nemá nic společného s transferem. Institut přesídlení předpokládá předchozí mezinárodní dohodu zainteresovaných státu o spořádaném a humánně uskutečněném transferu osob z jednoho státu do druhého. Vyhnání naopak bývá jednostranným aktem státu. Je-li provedeno svévolně a v rozporu s obecným mezinárodním právem nebo smluvními závazky dotyčného státu, představuje jeho protiprávní chování, které může mít za následek jednak jeho mezinárodní odpovědnost a jednak nárok takto vyhnaných osob na odčinění způsobené újmy.«

Tolik tedy náš odborník na tyto otázky. Čili používání termínu »vyhnání« Němců u našich ústavních činitelů je protiprávní. Určitě u nich nejde o neznalost, tak hloupí přece nejsou. Zbývá jediná možnost - lokajský úmysl, kolaborace. Pomáhají tím k pokřiku »ukřivděným« Němcům, kteří žádají odčinění za újmu a utrpení. Čili jednají v souladu s tím, co požaduje a jak se vyjadřuje bavorský premiér.

Stále se operuje s tím, že SL změnil stanovy a je k nám vstřícný. Zejména premiér Sobotka to omílá tak často, že už to je u něj klišé. Není to vůbec pravda, proti změnám se ozvala část členů a soudní spor rozhodnut není.

Když si pečlivě pročteme oněch pověstných 20 bodů jejich programu z roku 1961, nic se v podstatě nezměnilo. Uveďme pro představu několik bodů.

Bod 14: »Naše politické úsilí se zakládá na právu na domov (Heimat) a na sebeurčovacím právu národů v rámci evropské integrace, a sice nezávisle na sporné (!) mnichovské dohodě z r. 1938.«

Bod 15: »Přihlašujeme se taktéž k přirozenoprávnímu nároku každého člověka na nerušené usazení ve svém právoplatném bydlišti, jakož i k právu národů a etnických, rasových a náboženských skupin na nerušené usazení ve svých zděděných osídlených oblastech (právo na vlast). V našem případě tím rozumíme právo sudetoněmecké skupiny na návrat do své vlasti a na nerušený život právě zde v souladu s právem sebeurčení. Poměry v Evropě - též mezi Spolkovou republikou Německo a Československem - mohou být považovány za normalizované teprve tehdy, až bude toto právo uskutečněno.«

A do třetice bod 16: »Hlásíme se k právu sebeurčení jako právu národů a národních skupin určovat si svobodně svůj politický, hospodářský, sociální a kulturní status. O osudu sudetských Němců a jejich území může být totiž rozhodováno jen s jejich výslovným souhlasem.«

Myslím, že tato ukázka zcela postačí. Takže pan Sobotka a další jejich milci nám lžou, ba se nám vysmívají. Odsunutí Němci, pokud jde o jejich budoucnost, vidí vše jako vznik autonomního německého území uvnitř ČR, prostě jako samostatnou správní a státní jednotku s možností připojení k Německu. Tato sudetoněmecká suverenita by vedla ke ztrátě české svrchovanosti nad českým, pomalu už německým pohraničím. Tohle nám pan Sobotka neřekne, za něj to naznačil páter v cizích službách Daniel Herman. Jemu asistuje Bělobrádek i další, jako třeba ministryně Marksová. Jaká je ta současná vláda, si každý zodpoví sám.

Josef Sedlák, Haló noviny, 25.9.2017, str. 6

Přišlo e-mailem