Proč prostí občané potřebují presidenta typu Ing. Zemana - a proč elity potřebují profesory

nebo makléře?

 

Neustálé žvanění médií a únavné obehrané útoky proti současnému panu presidentu Zemanovi odhalují de facto pravou příčinu jejich zavilé nenávisti proti přímou volbou zvolenému prvnímu presidentu státu.

Tato příčina je velmi prostá, jednoduchá. President Ing. Zeman není sluhou, natož poníženým slouhou cizích mocností. A to, přestože je veřejným eurorealistou. Kdežto novokandidáti presidentství se již od samého počátku SAMI presentují jako dokonalí sluhové cizí moci, doléhající tak či onak na republiku.

Jak se to projevuje? Velice manifestně. 

 

Pan profesor Drahoš i pan Mgr. Horáček, nepřihlížeje k novokandidátu panu Ing.Topolánkovi trvají všichni jako jeden muž na otrocké závislosti na EU a na NATO. Na závislosti schopné i vykonat jakékoli příkazy NATO či Bruselu ( tj. Berlína madam Merkel). Třeba tam preventivně poslat expediční sbory vojáků namířené proti Ruské federaci. Pan profesor například vůbec nepřipouští diskusi o nějakém vystoupení z EU, totéž pan Horáček. Vystoupení z unie pro tyto kandidáty je podle nich cílem "deviantů a avanturistů", zahrávajících si podle nich s osudem země tak, jak to známe z historie protektorátu, kdy "dobrotivý Staatspresident Hácha" tvrdil totéž o protektorátu se stejným odůvodněním, že by vystoupení nebo "nedejbože povstání proti velebnému Reichu" bylo zničením národa i "protentokrátu". A spojoval toto s nadávkami na dr. Beneše a jeho židoplutokratickou kliku, není-liž pravda ?? Přesně takto argumentují dnešní kandidáti presidentství, označují například zastánce neutrality za "sbor bláznů a šílenců". Jejich argumenty jako by byly opsány od kolaboranta Moravce a celé té hnusné kliky zrádců ČSR, všech těch Krychtálků a Kožíšků a Lažnovských, jak je známe z protektorátní historie. Tyto pseudoargumenty pak zuřivě hlásají všichni ti opisovači protektorátních not ve veřejnoprávní televizi, v Bakalově tisku a jinde. My odbojáři příliš dobře známe tento typ argumentace, takže nás nějaké žvásty v Hospodářkách, Lidovkách, Reflexech a jiných hlásných troubách eurohujerismu (nejsme proti evropanství jiného typu) vůbec nepřekvapují.

 

Co zásadně odlišuje pana presidenta Zemana od všech novokandidátů presidentství?

Především jeho prvotní snaha hájit zájmy republiky bez ohledu na jedinou vůli mocností a elitářských skupin a tlup. Pan president, kterého označují žvanilové idiotsky za jakéhosi "ruského agenta", se sám prohlásil správně za "agenta České republiky". Pro presidenta Zemana je jeho pozice vyjádřena úsilím směřovat styky republiky do všech azimutů spolupráce, nikoli do otrockého federátství jediné mocnosti či velmoci. A právě toto je důvod smrtelné nenávisti všech zájmových tlup, které organizují každodenní majdany proti panu presidentu, de facto po celou dobu jeho vlády. Nemine dne, abychom se v tisku a jinde na veřejnosti nesetkali s manifestním nebo skrytým házením bláta na pana presidenta. 

 

Z bahna společenského života vyvstávají všemožné shnilé květy a sociální sítě přetékají invektivami i sprostými útoky na presidenta, "o jakých se ani socijálistům nesnilo", jak by pravil klasik Švejk. Nicméně i tato zloba na pana presidenta má nechtěný positivní efekt - odhaluje totiž nechutné ledví všech těchto  většinou prostých občanů nevítaných útočníků. Projevuje se to všude v krajích na veřejných setkáních pana presidenta s občany. Tam útočníci většinou vůbec nepáchnou a když, tak jen v mikroskopickém počtu.

 

Prostí občané nepotřebují za presidenta ponížené sluhy Bruselu, NATO a oligarchických skupin, ať s predikáty šlechty, nebo bez nich, zato zavalené žoky akcií a peněz nakradených bůhví kde. Potřebují presidenta, hájícího zájmy vlastní země, hájícího vlastní občany před příchozími, kterým unie dává jakási privilegia bez pardonu. Potřebují presidenta, který jedná s mocnostmi jako rovný s rovným, jak říkal TGM, "ty pán, já pán". Na toto ovšem novokandidáti, kteří vyznávají zjevně jiné normy, normy služby cizím vrchnostem proti zájmům vlastního lidu, který je podle nich třeba převychovávat a přeformovat, zjevně nereflektují. K obrazu cizímu a obrazu mocných. Toto si snad většina voličů v republice nebude přát? Možná právě proto dají přednost dosavadnímu presidentu v nastávajících volbách.

Samozřejmě je možné, že nastane třeba i opak, a že si voliči zvolí jiného kandidáta. Pak ovšem nesmějí žehrat na následky své volby, a budou muset nést její břemeno, ať bude jakkoli těžké  - a třeba i otrocké.

 

Dr. Jiří Jaroš Nickelli, 

Historicko dokumentační komise ČSBS Boskovice