Proč jsem zděšen z prohlášení ČSSD

 

Když jsem si na Parlamentních listech přečetl prohlášení strany ČSSD, nevěřil jsem svým očím. Tato strana tam prohlašuje, že zájmy lidu nehájí oligarchové, ale sociální demokracie. Kéž by to byla pravda! Dále si strana stěžuje na poloviční neúčast občanstva ve volbách. Položil si někdy někdo ze sociálních demokratů otázku, jaký je skutečný důvod této neúčasti? Položil si někdo ze sociálních demokratů otázku, proč jsou občané dlouhodobě frustrováni z politického vývoje u nás? A dal si někdo ze sociálních demokratů tu práci,aby si na tyto otázky odpověděl podle pravdy,podle skutečné, nikoli virtuální reality??

 

Jak to vidíme my voliči ( hovořím zde za skupinu odbojářů z Boskovicka)? Co slibovala sociální demokracie před volbami?? Rozhodnost v otázce nepřípustnosti tzv.církevních restitucí. Co provedla na jejich zabránění? Nic! Naopak její premiér se otrocky sklonil před restitučním divokem a neučinil ani nic na radu ústavního experta, aby vyhlásil celonárodní referendum, které by mohlo pro vyšší právní sílu změnit restituční zákon o církevních náhradách. Přitom vysoký církevní klerus je typickým představitelem náboženské oligarchie...To věděl a říkal již dávno, dnes odporně hanobený TGM, když ve Washingtonské deklaraci napsal, že ustavením ČSR demokracie zvítězila nad církevní teokracií...Kdo pošlapal toto dávné vítězství?? Dále, co udělala sociální demokracie na obranu dekretů presidenta a Národního shromáždění proti sudetům a nepřátelům státu? Nic! Naopak ústy premiéra připustila, že tito úhlavní nepřátele republiky mají býti naši spojenci. A tato strana chce nám voličům vyprávět něco o oligarších? Cožpak právě ti sudetští funkcionáři a předáci nejsou typickými oligarchy, kterým se my voliči, Češi, máme omlouvat a snad je pouštět do státu a nahrazovat jim právem zabavené konfiskáty??

 

Copak sociální demokracie činila a činí proti migrační hrozbě, která se valí na republiku? Nic! Naopak uznává, že Frau Merkel má "politiku evropského formátu", zatímco realita je pravým opakem, když tato politika vede Evropu do nejhlubších pekel? Tato strana, která halasí, že se zastává lidu, nečiní pro tento lid nic podstatného, co by ulehčilo jeho složité bytí v současné evropské a světové krizi. Tato strana neustále tvrdí, že EU a NATO pro nás nemají alternativy, tato strana podporuje všechny kroky NATO, které nás ohrožují v případném konfliktu, tato strana neruší sankce vůči Rusku, kvůli čemuž byly poškozeny stovky podniků a podnikatelů,dávající lidem práci. Tato strana by byla i pro zavedení tzv.evropské armády, což by byl jen další tragický krok ke světovému konfliktu, nikoli k bezpečnosti národů.

 

Tato strana neustále odmítá spolupráci s jinou levicí, kterou svým bohumínským usnesením drží neustále v jakémsi politickém ghettu. Tato strana, která se hlásí k evropské levici, neustále basíruje na klasickém zuřivém antibolševismu typu, který lze srovnat s typem protektorátním. Tato strana slibuje a dává lidu almužny formou jakýchsi přídavků jen před volbami, když jí doslova teče do bot. Tato strana vykládá o jakési neexistující "střední třídě" po anglosaském vzoru (tzv. "middle Class"), což je skupina pracujících (dřív se jí říkalo proletáři, což je dnes politicky nekorektní) a podnikatelů, živnostníků, kterým se nadbíhá vždy jen před volbami. Jak jí pak mají věřit levicově zaměření voliči a dokonce i tzv. středoví nekomunističtí voliči??

 

Sociální demokracie se podle nás dostala do stavu,že už jí většina voličů nevěří ani čtvrt písmene! A zavinila si to sama svým vrtichvostským chováním.

 

Pokud se ČSSD zásadně a pronikavě nezmění, musí zákonitě odejít na politické smetiště a nemá si co stěžovat na nezájem voličů ve volbách. Toto je axiom dnešního politického vývoje, který nezmění ani pláč a stížnosti sociální demokracie na nezdárné voliče.

 

Jiří Jaroš Nickelli, ČSBS Boskovice