Přiškolní tábor Neposedové 13.ZŠ v Alčevsku

 

Luhanská lidová republika (LLR) pokračuje v tradici přiškolních táborů, které byly organizovány již v SSSR a na Ukrajině. Tábory organizuje každá škola, vedoucími oddílů jsou učitelé. Většina škol organizuje tři třítýdenní turnusy.

V Alčevsku zorganizovala 13. ZŠ Naděžda dva turnusy: 1.-22.6. a 26.6.-14.7. Zájemci o třetí turnus se mohli přihlásit do 2. ZŠ.

Velkolepé zahájení všech přiškolních táborů v Alčevsku bylo 1.6. na Mezinárodní den dětí. Po pestrobarevném průvodu dětí a tanečním vystoupení skupiny Junyj Metallurg na děti čekaly hry a soutěže v areálu Kulturního domu Stavbařů v centru města.

S táborem a jeho programem mě ve škole seznámila hlavní vedoucí tábora, jinak třídní učitelka 2. třídy. Tábor je pro děti bezplatný. O tábor je mezi dětmi velký zájem, některé se zúčastní i dvou turnusů. V prvním turnusu je 66 dětí. Děti jsou rozděleny do tří oddílů. V 1. oddíle (Neposedové) je 36 dětí z mnohodětných rodin nebo dětí-sirotků, jsou na táboře ve všední dny od 8 do 16 hodin, stravují se třikrát denně, mají dva vedoucí. Ve škole mají k dispozici dvě místnosti-třídy, hernu a ložnici. Po obědě dvě hodiny spí nebo odpočívají. Ve druhém oddíle (Počemučki-z ruského slova Počemy-Proč, děti se pořád ptají) je 15 dětí z 1.-5. třídy, na táboře jsou 1.-15.6., od 9 do 13 hodin, stravují se jednou-obědvají, mají jednu vedoucí, k dispozici mají jednu místnost-třídu. Ve třetím oddíle (Všeznajki) je 15 dětí z 6.-8. třídy, ostatní je stejné jako u 2. oddílu. Všechny tři oddíly se odlišují jiným druhem a barvou šátku. Tábor má i svou hymnu. Vedoucím pomáhají v organizaci tábora žáci 7. a 8. třídy. Ve škole děti kromě tříd ještě využívají velký sál, u školy prostranství před školou a školní hřiště.

Program tábora je velmi pestrý. Mezi každodenní činnosti patří ranní rozcvička-tancování na hudbu, hry, zpěv, kreslení. V programu dále najdeme sportovní i jiné soutěže, cestu za pokladem, hraní divadla, Den narozenin (oslava narozenin dětí, které je mají v průběhu tábora), sledování kreslených filmů, dobrodružnou hru v nedalekém údolí říčky Bílé, pouťové atrakce v parku Pobědy, plavání v krytém bazénu, procházku po městě, návštěvu hudební školy aj.

Zvláštní význam mají návštěvy místní knihovny. S knihovnou spolupracuje škola po celý rok. I v době tábora pracovnice knihovny uspořádaly pro děti několik zajímavých pořadů, např. o Velké vlastenecké válce, o dětech-hrdinech Velké vlastenecké války (např. o Mladé gardě), o hrdinech knih Astrid Lindgrenové, o spisovateli a námořníkovi Andreji Někrasovovi, o Světovém dni oceánů aj. Nešlo vždy jen o přednášky, ale děti byly zapojovány do pořadů formou her a soutěží.

21.6. se v prostorách KD Stavbařů konalo rozloučení s prvními turnusy táborů z celého města. Stánky se zbožím, kulturní program, zpěv a tanec.

Velkou ctí byla pro některé děti z tábora 22.6. účast na vzpomínkové akci k zahájení útoku fašistického Německa na Sovětský svaz, k zahájení Velké vlastenecké války, která se konala u památníku Velké vlastenecké války v parku Leninského Komsomolu.

22.6. se pak ve velkém sále školy konalo rozloučení s táborem. Děti zpívaly a tančily. Zatancoval jsem si s nimi. Na závěr následovalo předání diplomů za aktivní účast a pomoc a na děti čekal velký dort. Některé děti se vlastně neloučily, neboť za čtyři dny přijdou na druhý turnus.

Tábor jsem navštívil několikrát. Všechny děti mě znaly z mých předchozích návštěv školy, vždy mě srdečně přivítaly a vtáhly mě do dění. Zhlédl jsem zahájení táborů 1.6., pořad Den narozenin, cestu za pokladem, dva pořady v knihovně i loučení s táborem ve škole. S dětmi jsem si zahrál různé hry, zaskákal na švihadle, zahrál s míčem, zlákal mě i fotbal. S těmito dětmi jsem se opravdu nenudil, bylo s nimi veselo a legrace. Byl jsem s nimi pořád v jednom kole. Usměvavé, rozjásané, šťastné a spokojené děti. Co se mi moc líbilo, ale znal jsem to už ze školy, byla družnost dětí a pěkné vztahy k učitelům-vedoucím. Nezištná byla i pomoc starších dětí mladším. Byla to prostě jedna velká sehraná parta!

Jestli se tábor dětem líbí, jsem se měl zeptat dětí. To jsem také udělal, zeptal jsem se asi dvaceti dětí. Všem dětem se tábor líbil, program, jídlo, vedoucí, pěkné vztahy, legrace, dětem z 1. oddílu dokonce i spaní. Pouze ojediněle se vyskytly nějaké výhrady, např. některé delší pěší přesuny ve vedrech.

Když jsem se loučil s dětmi a učiteli 25.5. na konci školního roku, nebylo mi tolik smutno, věděl jsem, že mnoho dětí a učitelů uvidím ještě na tomto táboře. Ale loučení s dětmi a učiteli 22.6. jsem nesl těžce. Loučil jsem se na dlouhou dobu s těmi skvělými, milými a přátelskými dětmi a učiteli 13. ZŠ Naděžda v Alčevsku, mezi kterými jsem strávil tak krásné, příjemné a radostné chvíle. Tento den jsem slíbil dětem i učitelům, že o jejich krásném táboře napíšu do sdělovacích prostředků v České republice, což tímto plním.

Děkuji vám za vše, přátelé z 13. školy, a těším se zase někdy na shledanou!

 

Jaromír Vašek, předseda Společnosti přátel LLR  a DLR, Alčevsk, LLR