Připomeňme Národnímu muzeu, kdo byl Usurpátor František Josef I.

 

Národní muzeum v Praze rozhodlo - z Panteonu velikánů odstraní Fučíka a básníka Fráňu Šrámka. A doplní Panteon o císaře Franze Josefa I.,stařičkého mocnáře. Unie českých spisovatelů bije na poplach - Zabraňte barbarství! Naprosto správně. My se za odbojáře Boskovic připojujeme.

 

Národní muzeum asi stihla roztroušená sklerosa dějin. Připomeňme jim, co napsal světoznámý historik Ernest Denis, přítel Čechů,mimo jiné autor dějin Čech po Bílé Hoře, roku 1914:

 

"František Josef I. žil  tak dlouho, jen aby zaplatil spravedlivou pokutu za své chyby a zločiny. V posledních letech tvořila se pošetilá legenda kolem tohoto zlověstného starce, který nastoupil na trůn s rukama krví rudýma a který končí svou vládu prostřed krveproliti.

Ten kavalír neměl ani tolik obyčejného studu, aby si zachoval zášť k ponížením, která jej potupila, a svolil státi se přívěskem pirátských Hohenzollernů, kteří se obořili na jeho sídelní město.

Tento katolický kníže poslal své pluky na pomoc lotrům, vrahům a banditům, kteří loupí a pálí kathedrály.

Jeho soukromý život byl bez důstojnosti a jeho život veřejný beze cti. Zradil své nejvěrnější služebníky, zrušil své nejposvátnější sliby. Manžel bez něhy, otec bez lásky, pobožnůstkář bez víry, král bez statečnosti, šlechtic beze cti, a nejúhlavnější nepřítel Čechů a všech Slovanů, představuje v sobě dobře dynastii Habsburků, která nezrodila ani jednoho velikého panovníka, ani jednoho počestného muže. S ním kácí se Rakousko, o němž řekl Gladstone, že plodilo na světě vždy jen zlo. V nové Evropě, která se rodí, není již pro ně místa.

Hrobaři, odkliďte tuto mrchu! Ať na těchto zříceninách zrodí se svět míru, svobody, bratrství! Místo pro národ český! Nazdar!"

 

Tolik historik nejpovolanější o Franzi Josefu I. přišlém na trůn podvodem po posledním korunovaném českém králi Ferdinandu Dobrotivém, jenž byl přítelem Čechů.

 

Franz Josef byl usurpátorem Koruny České a nikdy nesplnil korunovační slib, který dvakrát slavnostně dal české reprezentaci. Po jeho odmítnutí dali Čechové v Praze vytisknout jeho korunovační slib na toaletním papíru. Přísaha Čechů v I.válce tomuto usurpátoru a vlastizrádci Koruny České legitimně neplatila - platila jen pro Uhry a Rakušany. Těm byl císařem a králem. Nám ani Dalmatům nikoli!

 

A do oné žumpy dějin patří i neosvícené rozhodnutí současného Národního muzea oktrojovat císaře Usurpátora Koruny České do Národního Panteonu. Pryč s franzjosefovstvím z české kultury, pryč s adorací zlosyna  Čechů a Slovanů! Jak to pravil Masaryk? "Odrakouštět!"

 

Za ČSBS Boskovice

dr.Jiří Jaroš Nickelli, předseda HDK OV ČSBS