Prezident Severní hvězdy

 

 

13.12.1017 ,  Alexandr Prochanov

 

Prezident Putin sdělil, že má v úmyslu ucházet se po čtvrté o nejvyšší post ruského státu. Toto rozhodnutí nebylo doprovázeno hlučnou kampaní, vojenskými přehlídkami, jásajícími davy. V dopoledních hodinách navštívil sjezd dobrovolníků, kteří zachraňují hynoucí zvířata a rostliny, pečují o starší osoby, pracující na polích, a pokud je to nutné - bojují na bojištích. Pak se odebral do automobilky v Nižním Novgorodu a tam, mezi pracovníky, kteří vyrábějí automobily, které nejsou nejlepší na světě, oznámil své rozhodnutí. Všechno bylo prosté, nezpůsobilo veřejný rozruch ani mezi Putinovými obdivovateli, ani mezi jeho nenávistníky.

Bylo absurdní předpokládat, že Putin odmítne prezidentské křeslo, vyhne se volební kampani. Putin, to není prezident-žoldnéř. Ničím se nepodobá evropským politikům, kteří dobudou první roli a odpracujíce úkol uložený jim ústavou, odejdou do neznáma. Tak, aby se již neobjevovali, zmizí z paměti, tají jako jarní rampouchy. Jejich objevení se u moci je rutinní a nemění směr národních dějin, nemění tvář země.

 

Putin se vynořil z trosek, které zůstaly na místě zničené země. Vycházel z ruin, jako přeživší obyvatel domu, který spadl po výbuchu. Jako obyvatel, který ztratil v tomto domě milované a blízké. Nezabývá se bědováním, nehledá lékaře, aby mu na rány přiložili obvazy, ale zůstává mezi zříceninami a začne je rozebírat.

Putin rozebral ruiny země, která byla jeho vlastí, hledal mezi těmito troskami ty bloky, které jsou vhodné pro stavbu, a stavěl z nich budoucí stát. Je tvůrcem nového ruského státu. A v tom je jeho historické poslání. Byl zasažen ruinami velkého rudého impéria a stal se stavitelem nového velkého státu. Zastavil rozpad Ruska, které zůstalo po rozpadu  Sovětského svazu, rozpad, který nadále pokračoval. Přerazil jeho kavkazský hřbet, zlom  podél Volhy a Uralu. Zpevnil zlomeniny, zachránil místo mezi třemi oceány, na kterém měl vzniknout nový stát.

Jeho činnost probíhala mezi válkami a teroristickými činy, mezi vnitřními oligarchickými spiknutími, mezi nudnými, rozdělenými lidmi, kteří ztratili víru ve vítězství. Tato činnost se může zdát chaotická, skládající se z nespočtu překonávání velkých a malých překážek. Ale při této rozmanité práci vrátil Rusku historické vědomí, vrátil mu vlajku vítězství, mystickou hudbu hymny, se kterou se z velké rudé éry do nové vrátily tajemné základy ruského Vítězství. Mezi rezavějícími podniky a rozloženými technologiemi, mezi zničenými vědeckými a technickými školami, se mu podařilo vytvořit silné výrobní podniky, které začaly stavět nejlepší světové tanky, letadla a ponorky, shromáždily technologické inovace a stávají se inkubátory budoucího ruského průlomu.

Na olympijských polích, dobývajíce olympijská vítězství, se pokoušel přesvědčit lidi, že po vítězstvích ve sportu budou následovat pracovní a vojenská vítězství. A Krym byl toho potvrzením. Putinova Tavrida – také v XXII. nebo XXIII. století. Listoval ve stránkách ruské historie, o Krymu, o vítězství ruských, překonávajících své rozdělení. O lidu prorážejícím silami světlého historického tvoření černé přehrady, přehrazující jeho historickou cestu.

 

Dnes jde Putin k moci ne s cílem prodloužit ji - půjde i nadále s cílem pokračovat v obrovské obtížné práci, svěřené mu historií. V práci na vytvoření nového ruského státu.

V posledních letech zahájil Putin dva grandiózní projekty. Projekty, které vracejí Rusku strategické vědomí, plánují transformaci dějin.

 

Prvním z těchto projektů je Arktida. Rusko, odříznuté od jižních zemí, odříznuté od teplých moří, se stěhuje na sever - mezi praskající arktické kry. Na mystické místo, kde se sbíhají magnetické siločáry světa a spolu s nimi – siločáry světových dějin. Rusko jde do Arktidy pro ropu a plyn, vytváří severní cestu v ledu silnými ledoborci. Staví na okraji arktického moře radarové stanice, schopné varovat před náhlým útokem amerických bombardérů a řízených střel.

Rusko přichází do Arktidy jako do země, kde ruští lidé, osvícení velkými objevy, vždy získali,  se svou záhadnou vášní pro neznámé a schopností obětí, velkolepost. Jako do země, kde je podle Pomořanů ruský ráj - Bělomořska: úrodné, poklidné, nekonečně krásné země, kde se lidé stávají bohy, mezi průzračnými arktickými ledy, pod polárními zářemi. Putin, vedoucí Rusko do Arktidy, se stává prezidentem Severní hvězdy - Polárky.

 

Druhý projekt je spojen s návratem Krymu. Zachránili jsme Krym, Sevastopol, zachránili a posílili černomořskou flotilu, a tak se vrátili k suverenitě na Černém moři a přes Bospor a Dardanely máme přístup do Středozemního moře. A v Sýrii jsme v průběhu války vytvořili dvě základny: námořní a leteckou, které nám umožnily shromáždit své válečné lodě do Středomořského loďstva, a odolávat náporu 6. americké flotily, ohrožující nepokornou Evropu. Mohou poslat své tanky na hranice Pskovské oblasti, ale stanou se zranitelnými v Neapoli, Barceloně a Marseille.

 

Oba tyto projekty vyžadují hluboké porozumění a dovršení. Pro dokončení těchto projektů se Putin dostává k moci. Ještě čekáme na jeho provolání k lidem. Nastane den, kdy zveřejní svůj strategický plán. Důležité bude místo, kde tento plán představí. Velmi důležitá budou slova, kterými vysloví svůj  volební program. Zřejmě to nebude v podniku, s nějakými špičkovými technologiemi. Nebude to na stadionu s křičícími davy. Nebude to na palubě atomového křižníku.

Rád bych viděl, jak Putin pronáší svůj volební projev na Kulikově poli. Mezi tajícími sněhy a mlhami, růžovými jarními výhonky, mezi lesy a modrou oblohou, z níž se na něj dívají andělé ruské historie. Ti andělé, ve které se proměnili Peresvět a Osljabja, Matrosov a 28 komisařů, Gagarin a mučedník-hrdina Jevgenij Rodionov. Tyto nesčetné řady ruských lidí vytvořily svůj velký stát mezi třemi oceány a vydobyly si nejen toto místo, nejen pozemské živobytí, získávaly božskou spravedlnost, pravdu. Chtěli, aby jejich stát byl podobný království nebeskému. Takovýto stát je ruský sen, který ztělesňuje sny starých ruských vypravěčů, mnichů, literární vizionářů, proroků, fantastů, ruských revolucionářů, kteří chtějí jedno - spravedlnost pro všechny lidi na světě.

 

Při poslechu tohoto projevu budeme věřit, že přes všechna neštěstí, všechny nadcházející obtíže, budeme pokračovat v našem velkém ruském historickém pochodu. Tyto myšlenky ve mně vyvolala zpráva o Putinově volební kandidatuře. Jako mnoho jiných, přeji mu vítězství.

 

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf

http://zavtra.ru/blogs/prezident_polyarnoj_zvezdi