Přesídlení Němci z Československa a jejich potomci si stěžují na svůj osud

 

Zásadně nemluví o přesídlení, ale jen o vyhnání. Před tím jsme je měli oloupit o jejich majetek. Dále nás obviňují z válečných zločin, např. B. Posselt, ze zločinů proti lidskosti, H. Seehofer, a dokonce i z genocidy, rakouský landsmanšaft.

Už zase znovu dlouho a mnohonásobně opakovaně nemluví pravdu.Pamětníci přesídlení zřejmě lžou, více či méně.

 

Snad by celému landsmanšaftu, od jeho hlav do posledního člena, prospělo, kdyby se seznámil s historickými fakty z doby předmnichovské a pomnichovské, z doby válečné a poválečné.

 

Žili v demokratickém Československu, ale dělali vše pro to, aby jej rozložili, zničili. Kolik utrpení způsobili českým hraničářům, německým antifašistům? Kolik jejich krve prolili? Někteří ze sudetů čekali na válku a chtěli ji. Byli varováni řadou našich politiků, E. Benešem, a mnohými českými spisovateli, Karlem Čapkem. Nic na ně nezapůsobilo. Znacizovaní henleinovci byli pro nás mnohem horší a nebezpečnější, než říšští Němci. Nenáviděli nás a chtěli nás jako národ zničit a naše území germanizovat. Hergelovy teze o cílech sudetů, a jejich metodách mluví jasně. Projev K. Henleina ve Vídni o tom, jak se sudeti zasloužili o rozbití Československa vše jen dotvrzuje. Do poslední chvíle, a dokonce ještě i po válce, řada sudetů žila ve svých nacistických bludech. Jejich projevy pro nás byly krvavé. Místy, když šli sudeti do odsunu, mluvili i o tom, že se vrátí, a s námi si vše vyřídí. Vyhrožovali, až tak daleko někteří zašli, že nás pověsí, a tak podobně. Sudeti chtěli domů, do Říše, my jsme je tam přesídlili. Jsou doma. Měli by dát konečně pokoj. Sebou si však neexistující „Sudetenland“ vzít nemohli. Pohraničí bylo českým územím. Němci přišli k nám jako přistěhovalci. A jako přesídlenci Československo opustili.

 

Mezinárodní důvody, které rozhodovaly o přesídlení německého obyvatelstva, byly ještě silnější. Obavy, aby někdy v budoucnosti nemohly být opět německé menšiny zneužity k vyprovokování nové války, byly rozhodující pro všechny vítězné spojence.

 

To vše by měli sudeti vědět. Pak by zřejmě, alespoň někteří z nich, jednali jinak. Zatím stále pláčou nad svým osudem. Cožpak miliony lidí, které nacistické Německo vyvraždily, na němž bezpochyby měli podíl i tzv. sudetští Němci, si nezaslouží vzpomínky? Proč myslí stále jen a jen na sebe? MY jsme je přesídlili, oni pomáhali vyhnat miliony lidí ze života.

 

Celé vidění minulosti tzv. sudetskými Němci je silně pokřivené. Je nebezpečím pro současnost i budoucnost. A takové nebezpečí by mírumilovní lidé neměli dále trpět. Vše může vést, tentokrát za použití jiných prostředků, opět k další katastrofě. Nečekejme na ní, předejděme ji! Zbavme se alespoň představitelů české páté kolony. Volby nám k tomu dávají vhodnou příležitost.

J. Kovář

Fotka uživatele České národní listy.