Před 80lety Československo plakalo….

 

14. září 1937 v Lánech zemřel prezident „ Osvoboditel “, Tomáš G. Masaryk. Byl prvním prezidentem Československa. T.G.Masaryk se zasloužil o obnovu české, ale i slovenské státnosti, v říjnu 1918. Byl zvolen prezidentem Československa v roce 1918, 1920, 1927, 1934.

 

Jméno Tomáše G. Masaryka je také spjato s otázkami sociálními a národními. Ve svých filozofických úvahách a ve svých  dílech hledal smysl českých dějin. Socialismus v  jeho pojetí byl založen na humanitě a lásce k bližnímu, svoji politiku zakládal na mravnosti. TGM patřil k předním světovým politickým osobnostem na přelomu a počátku 20.století. V dobách nesvobody byl jeho odkaz potlačován, jeho jméno mělo být  vymazáváno z paměti našeho národa. Nestalo se tak, národ nezapomněl…. S jeho jménem bude vždy spojován vznik Československa v říjnu 1918.  

 

Jeho odkaz je varováním pro ty české politiky, pro které politika není službou lidu, ale jen cestou k  úzkým osobním zájmům. T.G. Masaryk  byl  osobností, která  měla širokou důvěru svého národa. Ve svých 64 letech odcházel do exilu bojovat za samostatnost našeho národa. Vrátil se do svobodné vlasti, sedmnáct let byl prezidentem Československa. Jeho jméno obstálo i po dlouhá desetiletí dějinných zkoušek.

 

Národní socialisté se vždy hlásili k odkazu prezidenta osvoboditele Tomáše G. Masaryka a jeho následníka a spoluzakladatele Československa, Dr.Edvarda Beneše.

Krédem TGM bylo : nebát se a nekrást. Mělo svoji platnost, jak v minulosti, má ji i dnes. Jeho jméno nese i jedno z nejvyšších státních vyznamenání České republiky. 

 

Zákonem z roku 1930, u příležitosti jeho 80. narozenin, byly oceněny  zásluhy Tomáše G.Masaryka : „ T.G.Masaryk zasloužil se o stát “.   

 

 

Přemysl Votava

Mpř. (Národní socialisté)