Posseltův problém

Ve sporu o změnu stanov utrpěl sudetoněmecký landsmanšaft právní nezdar

 

Gernot Facius

Středa 12. 7. 2017 Witikobund

Z Jungen Freiheit, ze dne 7.7.2017, s. 6

 

Sudetoněmecký landsmanšaft (SL), v jehož řadách doutná po dobu dvou let spor , je po verdiktu soudu opět ve zmatku. Zemský mnichovský soud 1 vyhlásil ve čtvrtek minulého týdne, že všechna rozhodnutí Spolkového shromáždění SL z února 2016 jsou neplatná.

Týkaly se mimo jiné složení představenstva a pasáže ve stanovách, kde je jako účel SL zakotveno znovuzískání vlasti a restituce, nebo náhrada, za majetek, který byl ukraden Němcům z Čech, Moravy a Slezska. Na základě podnětu „reformátorů“ a spolkového předsedy SL Bernda Posselta (CSU) byla tato změna navržena. Naproti tomu členové, v první řadě z nacionálně konzervativního Witikobundu, byli silně proti a nakonec požadovanou změnu zažalovaly.

 

Změna stanov nebyla provedena

Podle jejich právníka, soud v dosud nepublikovaném rozsudku zveřejnil, že volba Posselta mluvčím sudetoněmeckého etnika byla neplatná. Nyní, aby toho nebylo málo, musí žalovaný, tedy landsmanšaft, nést náklady řízení. Ve lhůtě jednoho měsíce od doručení plného rozhodnutí se Posselt a jeho kolegové z předsednictva mohou odvolat.

Je zřejmé, že soud dospěl k tomuto rozhodnutí, protože došlo k procesním chybám při svolávání a průběhu Spolkového shromáždění SL. Prezident z titulu věku Edmund Liepold kvůli těmto nedostatkům zasedání krátce po zahájení ukončil. Poté bylo znovu iniciováno Posseltem, pod vedením jiného prezidenta.

Vedení SL v Mnichově oznamuje výrok soudu velmi zdrženlivě. Mluvčí vydává zatím jen krátkou informaci s poukazem na skutečnost, že rozhodnutí ještě není konečné, a proto „Doposud nemá žádné právní důsledky“. Jakmile obdrží zdůvodnění, obrátí se vedení SL na právníky.

Posselt a jeho kolegové čelí dvojímu problému. Musí ujistit své partnery v české politice, že se nic nezmění na „reformách“ v SL. Pro pražského vicepremiéra Pavla Bělobrádka, předsedu českých lidovců, byla novela nezbytným předpokladem pro jeho vystoupení na sudetoněmeckém dni 2017 v Augsburgu. Na druhé straně se musí řešit konflikt uvnitř landsmanšaftu tak, aby nevedl k rozkolu v SL.

Snadné to není, ale Posselt během letničního setkání v Augsburgu naznačil, že je připraven neopustit kontroverzní novelu  v žádném případě: „I když budeme hlasovat desetkrát. Už nikdy nevrátíme dřívější stav“.

 

Komentář Karin Zimmermannové:

1.       Je to skvělé, když máte takového člena, který si říká „mluvčí“. Působí také jako věštec tím, že se domnívá, že ho budou členové následovat v desetinásobných volbách  po deseti ztracených procesech,  které pokaždé mají platit členové „jeho“ SL, když to není zrovna levné.

2.       Na rozdíl od toho, co píše Gernot Facius, Posselt a jeho stoupenci nemají dva, ale tři problémy: Konzervativci mají silného partnera: Právo. Právo na odškodnění za genocidu je osobním právem dotčené osoby, ale nemůže je mít landsmanšaft.

 

http://www.witikobund.de/posselts-problem/

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf