Poľsko sa snaží o vytvorenie Trojmoria

Bratislava 4. júla 2017 (HSP/Foto:Facebook-Slovensko a Poľsko/Słowacja i Polska)

 

Iniciatíva Trojmoria vznikla ako fórum spolupráce dvanástich štátov (Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska, Rakúska, Rumunska, Slovenska a Slovinska). Predstavuje neformálnu platformu, ktorá podporuje európsky integračný proces. Úlohou iniciatívy je posilnenie väzieb – najmä na osi Sever-Juh – v regióne širšie vnímanej strednej Európy (medzi Baltickým, Adriatickým a Čiernym morom), ktoré budú tvoriť trvalé základy hospodárskeho rozvoja (v oblasti energetiky, dopravy, digitálnej komunikácie a hospodárstva).

 

Vyššie uvedené štáty sa po prvýkrát stretli 29. septembra 2015 v New Yorku z iniciatívy chorvátskej prezidentky Kolindy Grabar-Kitarović. Druhým formálnym samitom iniciatívy Trojmoria bude naplánované na 6.-7. júla 2017 stretnutie vo Varšave. Podobne, ako počas prvého samitu v Dubrovníku (25. augusta 2016), hostiteľmi samitu budú prezidenti Poľska a Chorvátska (prezident Poľskej republiky Andrzej Duda a prezidentka Chorvátska Kolinda Grabar-Kitarović).

 

Deklarácia prijatá počas samitu v Dubrovníku obsahovala stanovisko, že vďaka rozšíreniu spolupráce v oblasti energetiky, dopravy, digitálnej komunikácie a hospodárstva sa zvýši bezpečnosť a konkurencieschopnosť strednej a východnej Európy, ktorá tým prispeje k posilneniu Európskej únie ako celku. Dohodnuté bolo taktiež oživenie spolupráce v regióne Adriatického, Baltického a Čierneho mora, tak v rámci EÚ, ako aj v širšom transatlantickom priestore, „avšak bez tvorenia paralelných štruktúr k existujúcim mechanizmom spolupráce“. Zúčastnené štáty podporili Iniciatívu Troch morí ako „neformálnu platformu“, ktorej cieľom je získanie podpory pre projekty strednej a východnej Európy v oblasti energetiky, digitálnej komunikácie a hospodárstva.

 

Štáty regiónu Trojmoria už dnes vedú dialóg v rámci rôznych formátov. Pre Poľsko najdôležitejším formátom pozostáva Vyšehradská skupina. V4 je dokonalým dôkazom toho, že efektívna spolupráca pri plnom rešpektovaní subjektivity všetkých partnerov je možná bez komplexných štruktúr a pri nie vždy zhodných národných záujmoch. V4, vďaka svojim dejinám a skúsenostiam, sa môže stať svojho druhu orientačným bodom pre niektoré aktivity iniciatívy Trojmoria. Poľsko kladie veľký dôraz na formát V4 plus, v rámci ktorého taktiež rozvíja spoluprácu s krajinami regiónu.

 

Cieľom iniciatívy Trojmoria je posilnenie regiónu v rámci EÚ, ako aj vytvorenie mechanizmu spolupráce pri dobiehaní oneskorení, ktoré vyplývajú z histórie regiónu.

 

Členovia iniciatívy sa neusilujú o vytvorenie novej sformalizovanej medzinárodnej organizácie s určenou členskou štruktúrou. Sústredia sa na spoločnom vypracovaní mechanizmov koordinácie, komunikácie a monitorovania spolupráce v regióne.

 

Trojmorie má, v súlade s víziou poľského prezidenta Andrzeja Dudu, slúžiť posilneniu celého regiónu strednej a východnej Európy a zároveň rešpektovať pravidlo prvenstva medzinárodného práva, ako aj odmietnuť logiku rozdelenia sfér vplyvu a prijať princíp jednoty slobodného sveta. Rozvoj regiónu je podmienený zaistením bezpečnosti, vrátene energetickej bezpečnosti; výstavbou infraštrukturálnych väzieb medzi krajinami regiónu, ako aj prelamovania blokád, ktoré vyplývajú z histórie regiónu.

 

Oblasť Trojmoria má už dnes významný potenciál: pokrýva okolo jednu tretinu územia EÚ a má okolo 112 miliónov obyvateľov. Je to atraktívne miesto pre investície vďaka stabilnému hospodárskemu rozvoju a pomerne nízkej nezamestnanosti. Čo najlepšie využitie týchto kladných stránok regiónu je dôležité pre rozvoj prosperity spoločnosti a ekonomík krajín iniciatívy Trojmoria.

 

Redakciu informoval Sekretariát Veľvyslanectva PR, Veľvyslanectvo Poľskej Republiky v Bratislave.

 

 hlavnespravy.sk