Alois Tybrych:


Pohled ze včerejška na zítřek nejen z Česka


Letošní jaro se těžko k vládě dobývá. Nepřispívá tak k lepší náladě téměř na celém světě. Po nedávném “sametu“ mnohé zprávy z ČSSR svědčily o tom, že přicházejí lepší zítřky, ale měli jsme (jako obyčejně) smůlu, ale možná i z pekla štěstí. Ponechme stranou podrobnosti, o kterých bylo již napsáno přespříliš.

Jisté je, že každý převrat, včetně „cinkací revolty“ v 1989, je krvavý. I tady byly velké rozdíly, neboť mnozí řadoví pěšáci z KSČ se brali život, řada však mocných členů této strany se raději vzdala politické moci, aby získala moc ekonomickou a tento perspektivní odhad většině, včetně kšeftařské rodiny Havlových, vyšel. To nás ovšem nemusí příliš bolet, neboť třebas za Velkou louží to funguje naprosto stejně: dnes liberál, zítra konzervativec, bezesporu ostřílený až kovaný v politických bitkách a úskocích, takže cenný přeběhlík. Avšak tento boj za koryta funguje na stejném principu i na dálném Východě nebo v hladovějící Africe.

Československo se rozdělilo a je v EU. Tento plán Hitlerovi nevyšel, nicméně je konečně realizován: bez tanků, letadel a vojsk. Česko (velmi hanebný název) se vzdalo na milost a nemilost svému odvěkému nepříteli a soupeři. Co vlastně dnes, po dvaceti letech, Havlovým Čecháčkům (ještě hanebnější název) patří? Odpověď je jednoznačná a krátká – NIC! Čechy a Morava se staly přes noc s velkým jásotem kolonií. Za chvíli bude euro a můžete vzpomínat na starou německou (říšskou) marku, která byla za 8 Kč. A až se podepíší všecky dodatky k Lisabonské smlouvě, tak jásot všech nadlidí bude vlastně v tom, že konečně je podepsána smlouva Mnichovská. Dojde tak na slova velikánů dvacátého století a budeme si pouštět fotodokumentaci velkého Hitlera a tatíčka Mussoliniho, kteří si za hlaholného smíchu přisvědčují: „Mnichovská smlouva nebyla nikdy zrušena /chachacha/ a bude platit v 21. století /chachacha/“.

Němci se budou stěhovat do pohraničí,ale i do vnitrozemí a Francouzi si postaví své opěrné body v okolí Prahy (odtud je ovšem německý živel a kapitál brzy vytlačí). Prestižně efektní postoj pana Klause k podpisu Lisabonu přišel nejen pozdě, ale bez adekvátní podpory.

Český národ vzplál, aby vzápětí pohasl. Tak by se o nás mohlo psát v historii, což není příliš překvapivé, neboť takových národů bylo hodně. Výjimečnost bude spočívat v tom, že likvidace bude rychle následovat, avšak je otázka, zda nepůjde o likvidaci všeobecnou. Kdo by potom dějinné svědectví napsal? Snad se však někdo uchová, aby podle tisícileté tradice pro potěšení nových celebrit napsal, že se konečně podařilo vyčistit českou kotlinu od Slovanů.

Čechy krásné, Čechy mé, budou zase německé? Pýcha předchozí pád, říkávala moje prababička. Nicméně vidím z různých konců světa, že se angličtina stává módní řečí zejména mládeže. Mnohé východoevropské jazyky se przní amerikanizmy, ale významně je to cítit i v němčině. V běžném životě se nějak domluvíte, ale naše mládež by se přece měla víc učit německy, neboť za dané situace není jisté, zda by si anglo-češtinou v koncentráku porozuměli.

Jarní vánek a rozpuk kvítek se opožďuje, ale dějinný vývoj jde krok za krokem a začíná doba, kdy se někdo objeví, diktátor s novými myšlenkami,a let starým podtextem: v Evropě není místo pro Slovany! Pro stádo hovad budou lepší pastviny za Uralem, avšak pro slabší jedince (tedy včetně lidských) bude lépe je porazit včas, stejně by ten transport nezvládli.

A z pošramocených nyní vylidněných továren, se opět začne kouřit z komínů, jež zajistí tah z krematorií. Francouzi budou dodávat Cyklon B a dějiny se mohou s jistými variantami opakovat. To čtete v bibli, tam je všecko, a totéž zpíval před lety Jan Werich. Jsme stádo hovad, vedené našimi VyVolenými na jatka. Tupě je následujeme, aniž bychom připustili, že cesta je špatná, jednoznačně velmi špatná! Vzýváme Mamon a Zlatá telata! Ničíme přírodu ve jménu našeho blahobytu. Uctíváme a klaníme se neviditelné ruce trhu pod tlakem televize a ohlupující masmediální mašinerie a nebereme na zřetel, že se řítíme do záhuby. K tomu není potřeba srážka s kometou, není nutný tajfun nebo jiná přírodní katastrofa. My sami jsme schopni se zničit a ten čas, kdy k tomu může dojít, je proklatě blízko!Webové stránky: www.ceskenarodnilisty.cz