Podzimní konference v Praze

Napsal Tomáš Randýsek (tra) , Publikováno v úterý, 21 listopad 2017

 

Dne 11. listopadu se konala v Praze podzimní konference Shromáždění německých spolků a Zemského shromáždění Němců v České republice. Čestnými hosty byla Lucia Urbančoková jako zástupkyně Karpatoněmeckých spolků a historička Sandra Kreisslová.

Po zahájení a předložení programu jednání přečetla Lucia Urbančoková pozdrav od předsedy Karpatoněmeckých spolků, Ondřeje Pösse, který se na konferenci  obrátil s přáním ještě intenzivnější spolupráci s těmito přítomnými zástupci Němců v České republice. Letošní společné projekty a plánovaná setkání v příštím roce jsou již důkazem dobré spolupráce přes hranice jednotlivých států. Také se na tom podílejí mládežnické asociace Jukon a Karpatendeutsche Jugend, které připravují společná setkání.

Sandra Kreisslová představila nový projekt k zaznamenání historické a současné situace německého jazyka, jako menšinového jazyka v České republice, který se uskutečňuje společně s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Za tímto účelem je zkoumán současný stav v jednotlivých částech země a současně jsou hledány možné nápady pro zlepšení situace. Účastníci podzimní konference rovněž informovali o jazykovém vyučování v příslušném regionu. Zjištění je třeba použít k vypracování vědecky připravené zprávy, kterou vláda  může použít jako podklad pro diskusi.

Stále neuspokojivý přístup ke kvalitní výuce němčiny mimo metropolitní oblasti je projednáván na zemských shromážděních. Za účelem zlepšení situace bylo projednáno několik návrhů. Konference se shodla na tom, že je třeba předložit příslušným ministerstvům konkrétní myšlenky, aby bylo dosaženo pokroku v této oblasti. Jednotlivé návrhy nyní vyhodnotí expertní komise zemského shromáždění.

V projektu péče o německé hroby v České republice již bylo dosaženo dobrého pokroku. Mezitím byla ve spolupráci s Úřadem vlády ČR sestavena příručka pro obce, která ukazuje způsoby a možnosti zachování hrobů. Tato brožura byla vydána v češtině a němčině. Příslušná pracovní skupina Rady menšin pokračuje ve své práci a nyní se zabývá možností financování dalších projektů obnovy hřbitovů.

Tento článek byl publikován v LandesEcho 11/2017.

http://landesecho.cz/index.php/forum-der-deutschen/1610-herbsttagung-in-prag

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf