Po putimském strážmistru Hermanovi

nastupuje putimský závodčí Kalousek

 

Tak to tu máme zas. Protiruské třeštění na politické scéně českých trpaslíků našlo dalšího pacienta. Pan předseda TOPu nalezl a určil proruské agenty na území České republiky. A to tam, kde by je pravicový ani snad jiný občan nikdy nehledal  - v ODS! Další epochální objev  pana předsedy Kalouska publikoval server ECHO 24.cz v příspěvku "Fialovi věřím, ale v ODS má spoustu proruských švábů". Tak jen ven s tím! Jen do toho, proč pan předseda nejmenuje konkrétní osoby v ODS jako "proruské šváby"?? Vidí v nich proruské agenty? Tak je jmenuje a oznámí BIS. A jestliže je nemá zjištěny, tak ať prosím laskavě nežvaní nesmysly. Opět se nabízí podobná scéna, jako u pana ministra Hermana. Vybavuje se švejkovský obraz putimského závodčího, který nalezl proruského švába a vleče jej tichou jihočeskou krajinou na policejní stanici? Kolik je dle pana Kalouska proruských švábů v ODS mimo intaktního pana předsedu prof.Fialu?? A kteří pak to jsou??

 

Možná, že v analogii putimského závodčího nejsme tak daleko od skutečnosti. Jak známo z klasického díla, putimský závodčí měl velkou zálibu v nápojích určitého druhu, vzbuzujících jak euforii, tak obrazotvornost. Autor díla takové nápoje dokonce jmenoval... Možná, že pan předseda Kalousek určoval proruské šváby v ODS právě pod vlivem určitých nápojů? Nebo to bylo jinak, kdo ví? Neobviňujeme pana předsedu ze závislosti, ale tento dojem jeho slova jaksi vyvolávají...

 

Než zabývejme se jinou otázkou? Kdo vlastně v republice má být pokládán za "proruského švába", jak hanlivě označuje pan předseda anonymní osoby? Pan Kalousek tyto osoby nedefinuje,takže vyvolává dojem neurčitelné množiny osob, jejich postoje vůči Ruské federaci se mu prostě a jednoduše příčí. 

 

Ovšem zde vyvstává řada otázek. Má být za proruského švába pokládán každý přítel ruské kultury, ruského života, ruského národa nebo, nedej Bože, ruského presidenta? Má být za proruského švába pokládán ctitel ruského pravoslaví, dnes oficiálního náboženství Ruské federace? Má být za proruského švába pokládán i pan president, který se označil sám za agenta nikoli Ruska, nýbrž České republiky? Má být za proruského švába označen každý, kdo uznává politiku různých azimutů spolupráce včetně spolupráce s Ruskem? 

 

Jak vidíme, pan Kalousek opět vypustil "moc pěkný blábol", jak se říká v mytickém seriálu "Ano,cpane ministře". Politiku nelze podle nás odbojářů zakládat  na nedefinovatelných blábolech. Rakušané mají moc pěkné příslovi: "Trpaslík zůstává trpaslíkem, i když sedí na Alpách". S panem předsedou Kalouskem se to má stejně. Trpaslík zůstává trpaslíkem, i když sedí na Alpách EU a NATO. 

 

"Protibetský šváb" pan Kalousek, by mohli někteří zlí jazykové ironicky opáčit, odhaluje proruské šváby i tam,kde podle nás vůbec nejsou... Takto pan předseda rozhodně svou partaj nevytáhne z volební žumpy,a nezíská nové voliče. To je náš názor.

 

Dr. Jiří Jaroš Nickelli,

Historicko dokumentační komise ČSBS Boskovice