Petice proti  nezákonnému uznání Kosova, za odvolání ministra K. Schwarzenberga

V Ostravě, 24. května 2008

Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny PČR                            

 

Vážení členové petičního výboru,

v souladu s čl. 18 Listiny základních práv a svobod a petičním zákonem se na Vás obracíme s žádostí o vyjádření k dále uvedeným skutečnostem, o odpověď na vznesené otázky.

Ve středu 21. května, na výjezdním zasedání v Teplicích,  zcela nečekaně kabinet premiéra M. Topolánka uznal samostatnost Kosova. Pro uznání hlasovali ministři za ODS a Stranu zelených, lidovečtí ministři se hlasování zdrželi. Prezident republiky Václav Klaus vyjádřil svůj nesouhlas s uznáním, který potvrdil i během zcela mimořádné návštěvy velvyslance Republiky Srbsko pana V. Vereše. Energicky proti uznání vystoupily opoziční ČSSD a KSČM. I řada vedoucích členů SZ a někteří členové ODS vyjádřili svůj nesouhlas. Ministr Schwarzenberg prohlásil: „Vývoj byl takový, že se Kosovo osamostatnilo. A my s tímto faktem musíme pracovat a uznat realitu, která nastala. Obzvláště když máme v této oblasti 500 našich lidí.“ Jan Hamáček (ČSSD) byl roztrpčen, že ministr Schwarzenberg ani neuznal za vhodné, aby o tomto  chystaném kroku informoval zahraniční výbor PS PČR..

Podle našeho mínění vláda postupovala v této velmi delikátní záležitosti podvodně a nečestně, neohlásila vůbec, že se na uvedeném zasedání bude projednávat tato záležitost. Chtěla se prostě vyhnout diskusi na téma, které znamenalo porušení mezinárodní morálky, norem mezinárodního práva i rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244, jíž by zřejmě prohrála a proto postavila národ před hotovou věc, na které se zřejmě v současnosti nedá nic podstatného změnit. Hlavní vinu na tom nese ministr zahraničí, Karel Schwarzenberg, který s návrhem na uznání quasi-státu Kosovo přišel v lednu tr. Den 21. května 2008 lze nazvat dnem hanby diplomacie ČR a tím i dnem hanby ministra Schwarzenberga a z části i těch členů vlády, kteří pro uznání Kosova hlasovali. V našich očích ČR jednala jako vazalský stát.

Když ministr Schwarzenberg začátkem ledna tr. uvedl, že předloží vládě ČR návrh na uznání samostatnosti Kosova, náš petiční výbor 12. ledna odeslal premiérovi M. Topolánkovi „Petici na obranu mezinárodní morálky, norem mezinárodního práva, zvláště Charty OSN a rezoluce Rady bezpečnosti č. 1244“, kterou podepsalo již přes 2600 občanů ČR.  Dopisem z 5. února odpověděl ministr Schwarzenberg. I jeho další odpovědi neodpovídaly skutečnosti, představovaly stereotypní černobílé klišé části západních médií, včetně zcela pochybné argumentace, že Kosovo je možné uznat jako případ sui generis. Nezajímal ho „podprahový teror“ proti Nealbáncům. Ministr Schwarzenberg zcela opomenul část usnesení Zahraničního výboru PS, které zakotvuje: „ Řešení statutu Kosova, přispívající ke stabilitě na Balkánu, k posílení evropské a světové bezpečnosti, musí být v souladu s mezinárodním právem, vycházet z rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244 … a rovněž ze Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráce v Evropě (Helsinky 1975).“

Nikdo není zcela bez viny na vzniku událostí na Kosovu. Je však nezbytné mít na paměti, že zabíjení a ničení zahájila teroristická organizace UCK.

Lze říci, že pan ministr Schwarzenberg , není z nás, v těžkých dobách s námi nežil a nikdy náš již nebude. Naše národní a státní zájmy, jak dokazuje svými skutky,  jsou mu zřejmě  cizí. Jeho viditelné přezírání demokratických principů, lidských práv a svobod, zásad mezinárodní morálky, mezinárodního práva, rezoluce RB OSN č. 1244, nedostatečná znalost balkánských poměrů, ho diskvalifikují jako státníka, politika a do určité míry i jako člověka. Proto navrhujeme, při respektování všech demokratických procedur, aby pan K. Schwartzenberg byl odvolán z funkce ministra zahraničních věcí.

Určité skutečnosti nás nutí položit vám několik otázek: Uznává ČR principy mezinárodního práva, např. svrchovanost jednotlivých států, neporušitelnost jejich hranic, územní celistvost, nevměšování se do vnitřních záležitostí a respektování lidských práv a svobod. Uznává ČR rezoluci RB OSN č. 1244? Pokud ano, co ČR udělá, aby územní celistvost Republiky Srbsko byla obnovena, aby vyhnaní Srbové, Romové, loajální Albánci a  další se mohli vrátit do svých domovů a bezpečně zde žít? Co udělá ČR, aby škody, které vznikly Srbům a dalším poškozeným, včetně srbské pravoslavné církve, byly nahrazeny? Odmítáme i nadále, a to plně v souladu s mezinárodním právem, přiznání samostatnosti národnostní menšině žijící na území jiného svrchovaného státu, když tato menšina má již svůj národní stát? Jsem poučeni dějinami nebo musíme prožít další Mnichov, abychom mnichovanství nevnucovali jiným národům a státům? Kosovo bylo a je Srbsko!

Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc., Urxova 2, 708 00 Ostrava 8, předseda petičního výboru

 

Ing. Jaromír Zelníček, R. Prchaly 307, 708 00 Ostrava 8

 

JUDr. Ogňan Tuleškov, Na Čihadle 18, 160 00 Praha 6

 

 

Seznámil jsem se s Peticí proti nezákonnému uznání Kosova, za odvolání ministra K. Schwarzenberga.

Jako projev souhlasu s jejím obsahem připojuji svůj podpis na petiční arch.

 

         Jméno a příjmení                                     Adresa                                         Podpis

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………....

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

Podpisové archy zasílejte, prosím, na adresu některého z členů petičního výboru. Děkujeme.