Fiala petice z 5.1.2018

Pan

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D.

místopředseda PS PČR

Sněmovní 4

118 26 Praha 1

V Praze dne 5. 1. 2018

 

Věc: V souladu s čl. 18 Listiny základních práv a svobod, jež je součástí ústavního pořádku ČR, a petičním zákonem postupuji Vám petici

 

Pane místopředsedo,

 

obracím se na Vás s následující žádostí:

 

V nepříliš dávné době jsem četl v německém tisku o Vašem dopisu, který jste v  roce 2016 poslal panu B. Posseltovi, předsedovi SL, v souvislosti s konáním sjezdu tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu. Pan Posselt se o tomto dopisu vyjádřil velmi pochvalně.

 

Vzhledem k tomu, že jsem se o tomto předmětném dopisu nedozvěděl nic bližšího jak z českého tisku, tak i z německého, obracím se na Vás s žádostí o sdělení jeho obsahu, případně o zaslání jeho kopie nebo stejnopisu.

 

Jistě nemáte žádný důvod k tomu, abyste jeho obsah nějak utajoval. Proto jsem přesvědčen, že bez jakýchkoliv problémů mé petiční žádosti vyhovíte.  

 

Předpokládám, že Vám by bylo zcela cizí dělat potají „prosudetoněmeckou politiku“ a přitom se tvářit snad až vlastenecky.

 

Děkuji Vám za vyřízení mé petice.

 

Ing. P. Rejf, CSc.