Petice na obranu mezinárodní morálky, norem mezinárodního práva, zvláště Charty  OSN a  rezoluce Rady bezpečností č. 1244

V Ostravě dne 12. ledna 2008

Vážený pan

Mirek Topolánek,předseda vlády

 

Vážený pane předsedo vlády,

v souladu s čl. 18 Listiny základních práv a svoboda a petičním zákonem se na Vás obracíme s žádostí o vyjádření k dále uvedeným skutečnostem a odpověď na vznesené otázky.

Na své cestě dějinami získávali lidé i národy zkušenosti a mnohá, i velmi bolestivá, poučení, která osvětlují jejich cesty dneška i zítřka.I náš lid, národ, spolu s civilizovaným světem, prošel tuto pouť, a  může čerpat  historické poznatky,  znalosti z minulosti pro současnost i budoucnost.

V tomto roce vzpomínáme 70. výročí mnichovské zrady. Naši státnost v 30. letech minulého století ohrožovala převážná část německé menšiny ve spojení s nacistickým Německem. Naši spojenci nejen nesplnili své závazky vůči nám, ale  nás ne přátelsky nutili přijmout diktát z Mnichova. Bylo, v rozporu s mezinárodním právem, rozhodnuto o nás, bez nás a proti nám.  V těchto těžkých dobách  asi 50 000 Srbů bylo připraveno vstoupit do naší armády a bojovat za Československo. Ani odtržení 1000 let starých částí našeho státu, vyhnání z pohraničí a porobení dalších statisíců  občanů republiky nacistickou říší, nepřineslo světu mír. Naopak, byl to jen jeden z rozhodujících kroků k válce, v níž nacisté vyvraždili 360 000 našich spoluobčanů.

V současnosti se v obdobné situaci nachází i Republika Srbsko. Z Kosova i Metohije,  historické kolébky srbského národa a jeho státnosti, byly od počátku druhé světové války,  vyhnány statisíce  Srbu, Černohorců, Rómů, desetitisíce jich byly vyvražděny, včetně Židů a prosrbských Albánců. Kosovskoalbánská menšina se tak stala v srbské provinci Kosovo většinou, Srbové pronásledovanou menšinou. Nejen posvátná místa křesťanského pravoslaví, ale i hřbitovy a kulturní památky postupně ničí agresivní část  muslimské kosovskoalbánské menšiny, aniž by ostatní křesťanské církve s patřičným důrazem protestovaly.

Podle mezinárodního práva, včetně rezoluce č.1244 Rady bezpečnosti OSN, je Kosovo nedílnou součástí Republiky Srbsko. Kosovští Albánci jsou  národnostní menšinou. Nemají právo na sebeurčení. Toto přísluší jen národu. Hranice Srbska nelze měnit bez souhlasu jeho příslušných  ústavních orgánů. Srbsko je připraveno poskytnou kosovským Albáncům rozsáhlou autonomii. Jejich reprezentace, zčásti zatížena válečnými zločiny a vztahy k narkomafii, však požaduje samostatný stát a mluví i o jednostranném vyhlášení samostatné tzv. Kosovské republiky.

Spojené státy a i některé státy EU údajně  přislíbily  uznat Kosovskou republiku, jakmile tato bude vyhlášena. Chystá se nový Mnichov, jehož obětí bude Srbsko? Agresor však touto obětí nebude usmířen! Bude časem požadovat obdobné řešené v Makedonii, Černé Hoře, na jihu Srbska, v severním Řecku. Výsledkem tohoto procesu může být obnovení tzv. Velká Albánie, vytvořené již v průběhu druhé světové války fašisticko-nacistickými silami.

Jakmile mezinárodní společenství začne poskytovat národnostním menšinám právo na sebeurčení, bude ohrožena územní celistvost celé řada států Evropy i celého světa, včetně USA. Nelze totiž prohlásit uznání „Kosovské republiky“ za výjimku z mezinárodního práva, aniž bychom se nevydali na cestu jeho destrukce, ohrožující stabilitu a mír mezinárodního společenství.

Uvedené skutečnosti nás nutí položit Vám několik otázek: Uznává ČR principy mezinárodního práva, např. svrchovanost jednotlivých států, neporušitelnost jejich hranic, územní celistvost, nevměšování se do jejich vnitřních záležitostí a respektování lidských práv a svobod? Uznává ČR rezoluci RB OSN č. 1244? Pokud ano, co ČR udělá pro to, aby územní celistvost RS byla zachována, Kosovu byla poskytnuta široká autonomie, na níž by se mohly rovnoprávně  účastnit všechny národnostní menšiny, včetně příslušníků srbského národa? Co udělá ČR pro to, aby vyhnaní Srbové a další se mohli vrátit do svých domovů a bezpečně zde žít? Co udělá ČR, aby škody, které vznikly Srbům a dalším poškozeným, včetně srbské pravoslavné církve,  v důsledku akcí agresivní islamské kosovskoalbánské menšiny, byly nahrazeny? Jsme poučeni dějinami?

 

Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc., Urxova 2, 708 00 Ostrava 8, je oprávněn jednat jménem petičního výboru

 

Ing. Jaromír Zelníček, R. Prchaly 307, 708 00 Ostrava 8

 

JUDr. Ogňan Tuleškov, Na Čihadle 18, 160 00 Praha 6

 

Seznámil jsem se s „Peticí na obranu mezinárodní morálky, norem mezinárodního práva, zvláště Charty OSN a rezoluce Rady bezpečnosti č. 1244“  ze dne 12. ledna 2008. Jako projev souhlasu s jejím obsahem připojuji svůj podpis na petiční arch.

 

      Jméno a příjmení                                    Adresa                                  Podpis

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podpisové archy zasílejte, prosím, na adresu některého z členů petičního výboru. Děkujeme.