Peter Rojik poctěn

Cena Stavitel mostů CeBB

Koncem března byl Peter Rojik v Hornofalckém Schoensee poctěn cenou Stavitel mostů mezi národy Centra Bavaria Bohemia (CeBB). Je předsedou Kulturního sdružení občanů německé národnosti (KSONN) v ČR v Kraslicích.
Porota jej hodnotí: „Peter Rojik je místopředseda KSONN a vyškolený geolog. Zasazuje se o zachování kulturního dědictví německé menšiny v České republice. Také inspiruje lidi přednáškami a prohlídkami v oboru geologie a hornictví. "
O několik dní později byl zvolen předsedou KSONN v Kraslicích. Je to působivý start v tomto regionu nejen pro Němce zůstavší ve vlasti, pro dobré vztahy s vyhnanými sudetskými Němci, ale také pro české občany. Peter Rojik, syn nezapomenutelné kraslické předsedkyně KSONN Edeltraud Rojikové, se může prokázat širokým a působivým rozsahem své činnosti.

Ve svém projevu při volbě předsedy, vyjádřil, proč zůstal věrný kulturnímu sdružení, které obhajuje téměř půl století ve vlasti zůstavší Němce. Tato práce byla v mírné formě zahájena již v době Pražského jara a trvá až do dneška. Ačkoli dotace z různých orgánů jsou pro sdružení důležité, ještě důležitější je harmonie mezi členy a věrnost programu a principům.

V odborné oblasti pokračuje v tradici spolupráce mezi českými a německými orgány, stejně jako v práci s mladými lidmi, v oblasti partnerství, sponzorství a ve všem, co spojuje postižené skupiny obyvatelstva. Proto nezbývá než říci: „Drahý Peter, děkujeme za všechno, co děláte pro naši vlast“.

rn Sudetendeutsche Zeitung, 14.4. 2017, str. 6

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf