Parlamentní volby 2017 aneb Sčítání hlupáků a idiotů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

 

Statistický úřad nám v jistých cyklech dělá sčítám obyvatelstva, domů a bytů, aby bylo jasno, jak jsme na tom materiálně i demograficky. Dá se říct, že listopadové volby budou opět a znova, od sametu, takovým sčítáním hlupáků, idiotů a zločinců. Z toho bude palme, doloženo osly a vítěznými politiky, jak jsme na tom mentálně. Nevěříte?

Jak pojmenovat člověka, dospělou lidskou bytost, která se dobrovolně vzdá klidného a mírového života, která dokonce s jásotem odevzdá svůj národní majetek cizincům - především Němcům, kteří nám dali Heydricha a válku - rozvrátí a rozkrade světově špičkové fabriky, ukázkové zemědělství, obnoví si vykořisťování, hlad a bídu, bezdomovce a žebráky? Do cizích rukou odevzdá banky a pojišťovny, to jest peníze státu a národa, zřekne se bezplatného zdravotnictví, školství, vysměje se sociálním jistotám, důstojnému stáří? Namísto výchovy mládeže jim zavede drogy, prostituci, parazitismus, lhostejnost, darebáctví jako životná styl? Zavede kulturní a mravní úpadek celé společnosti, bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženského vyznání nebo třídního a sociálního původu. A samotná církev se promění na obyčejnou s. r. o.

Na takovou společnost je zapotřebí velkou masu hlupáků, idiotů, blbců a darebáků. A takovou společnost, a nejen v Čechách a na Moravě, nyní máme. Havel na Hrad byl jenom startovací signál. Masy se rozběhly a běží, aniž by si přiznaly, že se doběhly.

 

Podstata se ulhala

V čem je kouzlo tohoto neuvěřitelného příběhu? Má jednoduchý, až primitivní základ. Ten se, pravda, při startu zatajil, ulhal. Dílničky, ve kterých se toto monstrum lží a darebáctví léta připravovalo, upravovalo a předžvýkávalo, se chovaly cudně a přátelsky. Socialismus s lidskou tváří byl jenom začátek. Masy je zapotřebí navnadit. Dát iluzi, kterou nemají ani oni doma. K tomu se přimíchá sousedská zloba, závist, lenost, chamtivost, egoismus a jiné lidské a nekřesťanské neduhy a může se stavět. Pojivém jsou lži, překrucování historie nebo vytrhávaní událostí z dobového kontextu; neznalost a nevzdělanost. A je to!

Dali si záležet i na detailech. Slušivý oblek nahradili svetry, aby tak rychle a levně vyměnili pravdu za lež a lež za pravdu. Kdo nosí svetr, je náš, on mluví pravdu. Ti druzí, komunisté, nosí opovrženíhodné obleky.

Nadšený hlupák a idiot z náměstí a z revolučních barikád si ani nestihl zapnout knoflíky na svém socialistickém pyžamu, aby spatřil, že tesilové obleky a vázanky svých předchůdců za noc zaměnili za obleky luxusní, s hedvábím a motýlky u krku. Létá se. Nadzvukovou rychlostí. Darebáci létají v zločinu a zprivatizovaném národním bohatství, hlupáci a blbci v platech a důchodech, ze kterých se sotva přežívá. To je, jak pravil nedoceněný dramatik, ono. Ono pro koho? Demokracie pro koho? Tak by se zeptal Lenin.

Hlupáci a blbci zpod tribun uvěřili, že když sundají komunisty z vedení státu a společnosti a dosadí nepřebernou masu tragikomických stran a hnutí, že se jim samo od sebe zvýší bytí a nedělání. Římskokatolická eseročka se nabídla, už na památné Letné, že hned pozítří zařídí ráj na zemi. Podívej se, Gusto, jak je tady husto. A povedlo se, eden ne, ale pohádkové restituce ano. A stejní hlupáci, kteří jim pomohli k moci, dnes ani nešpitnou, zdaje to správné a mravní, když takřka celý majetek nabyla církev v historii pomocí zločinu a okrádaní. Ne biskupové a ne kněží dřeli na polích, v lesích či v dolech, ne oni vytvářeli tento majetek, oni jen parazitovali na vykořisťování a bídě milionů chudých, hladových a nevzdělaných. Hrubé násilí, upalovaní, aktivní účast na kolonizaci světa či inkvizice a tmářství byly hlavní metody tehdejší totality ducha i bytí. A když to marxisté, komunisté a jiní takto pravdivě pojmenovali, stali se zločinci. Stali se nepřáteli svobody (okrádaní) a demokracie (pro darebáky a zločin). Spravedlivost počatá na Letné přece jen zvítězila Těm, kteří se tak upřímně a možná i prvně v životě modlili Otče náš vezdejší zůstalo jen pravidelné zvyšování hranic odchodu do důchodu. A debaty o navýšení životního minima či minimálním výdělku. Jho sociálních jistot, pod kterým tak nesvobodně a nedemokraticky se těmto masám za komunistů žilo, si zaměnily za báječný život bez hranic; bez hranic mravních i hranic lidské důstojnosti. Obyčejné, každodenní štěstí si zaměnily za chaos, egoismus a celoživotní hon za majetky a penězi. Bez peněz do kapitalismu nelez.

Nechat se doběhnout, je ostuda. Ale pravidelně to opakovat, nalhávat si a setrvávat na omylu, už takřka tři desetiletí, je ostuda blbců a idiotů. Na co se čeká? Že jednoho dne přijde někdo, nějaká nová strana či hnutí, kdo to za tyto masy vyřeší? Bez toho, aby se o to přičinily ony samotné? Pozná někdo, alespoň jeden jediný takovýto příběh ze světa? Krista jen za to, že rozmetal židovskou finanční oligarchii a její veksl v chrámu svého otce, ukřižovali. Husa upálili, protože požadoval na římskokatolické eseročce návrat ke křesťanským hodnotám, k Ježíši Kristovi. Jedinec, jak ukázala historie, při nutné abstrakci, dokonce i vyššího původu, nic nezmůže.

 

Strach z ideálů komunismu

Největší »zločiny komunismu« nejsou vy lhaná a upravená čísla o jeho obětech. Jen velice stručně. Kolonialismus, křižácké války i války kapitálu za dobytí světa, první i druhá, jsou v milionových násobcích větší. Husajnovi vyčetli, že pomocí chemických zbraní dal zabít takřka dvě stovky lidí. Ve Vietnamu, ti sami kritici, použili 75 milionů litrů chemických zbraní. Kolik milionů lidí zavraždili a jak ublížili fauně a flóře? Naše, po původu česká hrdinka z války proti Iráku, Dolar Olbrajtová, na otázku novinářů, co si myslí o tom, že tam bylo zabito kolem půl milionu dětí, klidně odpověděla: byla to přiměřená cena. Za co? A nejen Židé mlčí - toto není holocaust?

Ten největší »zločin komunismu« je strach z jeho ideálů. Z toho, že vezme nakradený majetek zločincům a darebákům, že odstraní příčiny válek a nenávistí mezi národy a náboženstvími, že zavede pořádek a práci jako podmínku mravně fungující společnosti. Že masy to pochopí a půjdou do ulic. Že si svobodně zvolí svoji důstojnou budoucnost, že si vyberou nejlepší z nejlepších. Že se zbaví oblbování z EU a NATO, že budou žít pro radost, pro rodinu, pro obyčejné lidské štěstí, ne pro hromadění majetku, pro strach z nemocí a stáří, pro strach z hypoték či exekutorů. Pro strach z válek a běženců.

 

Kapitalismus nemůže přežít bez nepokojů

Listopadový převrat, stejně jako série válek, se pečlivě připravovaly na bájném Západě. Rozpad Jugoslávie, války v Iráku, Afghánistánu, Libyi, Sýrii, rozvrat Ukrajiny - to všechno, zakalkulováno i s utečeneckou muslimskou agresí - má svoje strategické cíle. Kapitalismus nemůže přežít bez válek a nepokojů, bez agrese a zabíjení. Lidé nesmějí mít klidné podmínky pro každodenní život. Aby se zorientovali. Musí mít chaos, neklid a destrukci, jen tak zločin může přežívat a ovládat masy hlupáků a idiotů, které on sám, někdy sofistikovaně, někdy nadrzo, generuje.

Jenm okrajem, jaké filmy, zábavné pořady se točí a předvádějí? Jakou úroveň má zpravodajství? Jaký smysl a obohacení nám dávají stupidní reklamy? Jaké časopisy a noviny nám podsouvají? Jaké je naše tytí? Hlupákům a idiotům stačí kapitalismus. Moudří a čestní lidé chtějí víc.    

Michal Dieneš, Mezititulky redakce, Haló noviny, 2.10.2017, str. 5

Přišlo e-mailem