Pánové Plzně, příště si pozvete na projev k osvobození Posselta?

 

Když jsem četl reakce pánů zastupitelů města Plzně na projev předsedy plzeňského ČSBS Jaroslava Bukovského k osvobození města Spojenci roku 1945, nevěřil jsem svým očím. Toto je možné v demokratickém právním státě? Zastupitelé města pánové Ženíšek (TOP 09) a Zrzavecký (ČSSD) svorně označili jeho projev za "ostudný a nedůstojný". Tak si ten projev telegraficky projděme.

 

Copak že to předseda ČSBS Plzně bratr Jaroslav Bukovský spáchal tak hrozného,že vyzvedl k opovržení pány z TOP a ČSSD? Prostě a jednoduše uvedl historické reálie osovobození města Plzně roku 1945. Počal dvojznačným výkladem osvobození za "ancien régime" a dnes jako výklady "od pangejtu k pangejtu". A přesně tak se to má. Dříve se jednostranně zdůrazňovalo pouze české povstání v Plzni, "jako samoosvobození" města. Dnes se podle Bukovského zdůrazňuje jednostranně pouze "osvobození příjezdem Spojenců". Tomu můžeme věřit poté, co jsme v médiích viděli spoustu zpráv o oslavách v Plzni. O českém povstání tam nebylo ani písmeno.

 

Bratr Bukovský správně zdůraznil, že lidové povstání proti okupantům v Plzni bylo paralelní s počátkem Pražského povstání českého lidu (jak se to dnes nazývá) - a za Moravu dodávám -  vlastně i s moravským povstáním v Přerově.  To, že kromě stovek partyzánů a odbojářů, i narychlo povolaných občanů proti nim stálo sedm tisíc mužů jednotek Wehrmachtu a Waffen SS,je prostá historická reálie. To, že se těmto povstalcům zdařilo přesvědčit Němce o přechodu do tzv. odzbrojovací vojenské pasivity, zvláště poté, co povstalci využili zpráv o blížících se Spojencích, jen dokazuje, že povstání v Plni se opřelo o blízkou přítomnost drtivé vojenské síly US-britských Spojenců, a v tom také lze spatřovat sjednocení obou složek protinacistického odporu. K navázání přímého kontaktu s Američany pak došlo téhož dne 5.5.1945 a následující den 6.5.1945 vstoupila I. divize US armády do prostoru Křimic. Toto vše přednesl bratr Bukovský a dodal, že velící generál německých trup Majewski spáchal sebevraždu poté,co se dozvěděl, jak křehké síly povstalců měl proti sobě. Toto vše má být podle pánů Ženíška a Zrzaveského ostudné a nedůstojné. Ptáme se - proč? a Ptáme se - komu takové hodnocení prospívá?

 

Možná, že ještě toto vše by pánové z TOPu a ČSSD zkousli se zaťatými zuby, kdyby Jaroslav Bukovský nepokračoval dále v líčení naší současnosti. A copak to bratr Bukovský pověděl tak přehrozného, že mu chtěl pan Zrzavecký vypnout mikrofon??

Bratr Bukovský prostě a jednoduše poukázal na podle nás všech členů ČSBS hrozný stav, kdy například hranice kraje, - která je současně státní hranici republiky! - se považuje  z bavorské strany za "zemskou". Zde nastává "Afrika snů a skutečností, pánové"! Tak co je vyšší hodnota, a co je hodnota inferiorní?? Krajská hranice, nebo státní hranice?? Cožpak se tu někdo v Plzni připravuje na přivtělení republiky k Německu?? Toto má být ostudné vyjádření?? Hoho, pánové z TOP a ČSSD - opak je pravdou. Nemůžete toto vše omlouvat výklady o jakési "přeshraniční spolupráci" apod. Jde o hranice suverénního státu - byť je, jak dále bratr Bukovský, v dnes nedůstojném ekonomickém područí Německa, kdy většina produkce je v německých rukou. Pánové nečetli knihu docentky Švihlíkové "Jak jsme se stali německou kolonií"? Jest si přečísti. Tak kdo tu pronáší pravdu? Pravdu, která se nehodí uším ctihodných zastupitelů? Bratr Bukovský má pravdu, nikoli topisté a sociální demokraté. A to že landschamnnschaft vznáší neustále majetkové nároky na republiku, zatím co oprávněné požadavky na reparace Německa podle platné Postupimské a Pařížské dohody jsou stále odvrženy, to také je "ostudné a nedůstojné"? Ano, je to ostudné a nedůstojné, že strany jako TOP a ČSSD nedokáží prosadit oprávněné požadavky pro republiku a místo toho se lísají k sudetům, jak prokázal předák strany ČSSD Sobotka, jenž hanebně označil "sudety za naše spojence". O pánech Hermanovi a Bělobrádkovi z příbuzné kolaliční strany lidovců, proslulých svými ostudnými projevy a lísáním vůči sudetům, ani nemluvě.

 

Co je tu ostudné a nedůstojné? Jedině postoj pánů plzeňské TOP a ČSSD vůči zástupci ČSBS. Vůči zástupci odbojářů, který jen řekl historickou pravdu. Vůči zástupci odbojářů, s nimiž páni zastupitelé Plzně nechtějí mít nic společného a s nimiž chtějí přerušit spolupráci. To vše už tady jednou všechno bylo - za druhé republiky. Vůči zástupci odbojářů, který na konci svého projevu upřímně poděkoval západním Spojencům za včasné osvobození města Plzně.

Toto je stanovisko boskovických odbojářů. Doufám, že se k nám připojí ostatní odbojáři z celé republiky.

 

Dr. Jiří Jaroš Nickelli

předseda HDK OV ČSBS Boskovice