Pan Petr Fiala, předseda ODS, vypadá  sympaticky

 

My,  zkušenější, již víme, že jen na vzhled nemůžeme dát. Velmi důležitá je i politická cesta, jíž pan předseda desetiletími kráčel.Hned na počátku svých politických aktivit se dost jednoznačně projevil. Již v 90. letech minulého století spolupracoval s Ottou Habsburgem, tehdy poslancem EU a velkým Panevropanem, a jeho asistentem, panem B. Posseltem. Ostatně i pan Fiala byl již tehdy také Panevropanem, jak tehdejší tisk prozrazoval. Jmenovaným pomáhal získávat kontakty a propagovat jejich ideály na Moravě. Pan Fiala  již tehdy dobré známosti na Moravě měl, ale jeho tehdejší přátelé nikoliv. A tak jim otevíral dveře do různých koutů Moravy.Jistě šlo o velmi záslužnou činnost. Šířit myšlenky panevropanské bylo tehdy téměř jednoznačně in.Takový slibný začátek politické cesty pan P. Fialy však jako by neměl žádné podobné pokračování. Pravděpodobné je, že pokračování bylo, jen veřejnost o tom nebyla dostatečně informovaná.

 

Nedávno jsme zachytili zajímavou informaci. Sdělil jí v tiskovém orgánu "sudetoněmeckého landsmanšaftu" P. Posselt, předseda této bohulibé organizace. Pochvaloval si, jak pěkný dopis dostal minulý rok od pana P. Fialy.Nemyslíme si však, že odesilatel tohoto dopisu se předsedovi SL vyznával ze své lásky k monarchismu. Je však možné, že psal něco o svém vztahu k „sudetoněmecké“ věci. Dozvíme se, jaké skvělé myšlenky dopis obsahoval? Jistě by pro politologii, ale i pro voliče,  bylo velkou škodou, kdyby jeho obsah, dokonce v době investigativních novinářů, kteří se pídí po všem důležitém, aby mohli čtenáře objektivně vyváženě a včas informovat, zůstal, nám obyčejným lidem, voličům, neznámý.

K. Malý