P.S. K Memorandu ČSBS Boskovice k Ústavnímu soudu

kauzy Salm-Nečasová,vyhlášeném 26.9.2017

 

Podle nás odbojářů ČSBS Boskovice nález vyvolává dojem jakési „oprávněnosti“ počínání p. Salma v éře protektorátu vzhledem k Fragebogenu, kde se neustále operuje nátlakem. Podle nás nález zamlčuje reálie, které v jednání p. Salma  navršovaly souběžectví s reichem a ústily v jistý stupeň kolaborace. Tomuto podstatnému fenoménu se nález vyhýbá s poukazem na výjimečné postavení Ústavního soudu, který nemusí zkoumat reálie řešené obecnými soudy.

Ovšem osvícený nález Ústavního soudu Colloredo-Mansfeld 2004 šel opačnou cestou – a úspěšně se vyrovnal s realitou Fragebogenu a jeho zradou ČSR příklonem žadatele k agresoru III. Reichu. Nález Salm od tohoto navýsost kruciálního fenoménu abstrahuje a laická veřejnost může být zmatena jakýmsi vnějším, a doufáme jen formálním přitakáním k následné „oprávněnosti restitučních nároků“ potomků.

Nedivte se, že si to široká veřejnost takto vykládá. Nález po zveřejnění budí velkou nevoli nejen boskovických, ale i  všech odbojářů a legionářů, jak jsme svědky jejich reakcí v poště i na internetu.

Možná, že to tak autoři nálezu nezamýšleli, leč tento dojem reálně vyvolali. Jakoby nešlo jen o běžnou omluvu, nýbrž o specifickou přípravu k restituci státního majetku, právem konfiskovaného dle dekr. 12, 33, 100 a 108. To je naše stanovisko.

Jiří Jaroš N.                                                                                

Boskovice-Brno, 29.září 2017