Otevřený dopis starostovi Lomeckému ze dne 14.1.2018

Lomecký Oldřich, Ing.

starosta MČ Praha 1

Vodičkova 18

115 68 Praha 1

 

Věc: K odstranění a navrácení pamětní desky paní Hany Benešové na původní místo

Vážený pane starosto,

 

vzhledem k tomu, že jsem na otevřený dopis, který jsem Vám postoupil 13. prosince 2017, nedostal dosud odpověď, zasílám Vám jej opětně.
Navazuji na své dřívější podání ve věci „odstranění“ pamětní desky paní Hany Benešové, manželky pana prezidenta E. Beneše. Předpokládám, že v předmětné záležitosti uvítáte mou následující informaci.

 

Pamětní deska byla na domě „U Drahomířina sloupu“ slavnostně odhalena 16. května 2005, současně s pomníkem prezidenta E. Beneše. V uvedeném domě má být zřízena Knihovna Václava Havla. Již delší dobu mnozí z nás pamětní desku postrádají. Jde pravděpodobně o dobu několika let. Je možné, že při přípravných pracích pro knihovnu někdo desku sejmul. To je ta lepší varianta. Nelze však vyloučit, že někomu pamětní deska vadila právě proto, že se jednalo o desku paní Hany Benešové. To je horší varianta.

 

Nechci se pohybovat v podobných úvahách. Proto opět k věci. Pamětní deska by měla být co nejrychleji vrácena na původní místo, bez ohledu na to, kdo je majitel nebo správce desky. Vlastníkem předmětného domu je údajně pan Zdeněk Bakala. Ten dům zřejmě kupoval i s uvedenou pamětní deskou. Jeho povinností bylo tuto desku na fasádě domu zachovat. Vzhledem k tomu, že deska je pryč, šetření, kdo desku sejmul a z jakého důvodu, může být složitější. Navrhují následující, pokud pan Z. Bakala, s jehož jménem někteří z nás spojují odstranění desky, urychleně pamětní desku na dům nevrátí:

 

Nebude-li deska v brzké době „objevena“, šetření ať probíhá dále. Bez ohledu na toto je možné novou desku zhotovit, její fotokopie existují, a na původní místo instalovat v brzké době. Myslím si, že finanční částka, jíž by Praha 1 vynaložila, není tak vysoká, aby neúnosně zatížila Váš rozpočet. Myslím si, že toto řešení, poněvadž může být rychle zrealizováno, je v tomto případě důstojné. Tím vyjádříte i úctu k památce nejen paní Hany Benešové, ale i k prezidentu E. Benešovi, který se zasloužil o stát. Vy, pane starosto, se nyní můžete zasloužit o instalování nové pamětní desky paní Hany Benešové.

 

Text tohoto dopisu postupuji i několika dalším členům Zastupitelstva městské části Praha 1, poněvadž se domnívám, že tímto způsobem je možné přispět k urychlenému vyřešení předmětné kauzy.

Lidé, kteří její průběh sledují, jsou znepokojeni dosavadními průtahy a domnívají se, že k instalaci pamětní desky, ať již jde o originál, který by měl být urychleně dohledán, nebo duplikát, by mělo dojít již v nejbližší době. Dobu několika let, co pamětní deska byla z původního místa odstraněna, považují za skandální.

 

Děkuji za pochopení a příp. předložení tohoto návrhu příslušnému orgánu městské části Prahy 1.

V Praze dne 14.1.2018

S pozdravem

Ing. Pavel Rejf