Otevřený dopis  šéfredaktorovi Porybnému z 22.11.2017

Vážený pan

Zdeněk Porybný

šéfredaktor deníku Právo

Slezská 2127/13, 120 00 Praha 2

 

V Pratze dne  22.11.17

Vážený pane šéfredaktore,

                                    vzhledem k tomu, že v článku „Nové sudetské stanovy nakročily ke zklidnění“, který vyšel v Právu dne 20. ledna 2017 na str. 7, uvádíte, že : „O změnu stanov se zasazoval čelný představitel SL Bernd Posselt, který to ovšem neměl jednoduché - úpravu prosadil až na podruhé.“ (Výňatek z našeho dopisu z 22.1.2016)

V předmětné záležitosti jsme Vám poslali i další dopisy, a to z 1.2.2017 a 3.3.2017, které byly adresovány též k Vašim rukám. Nadto uvedené dopisy jsme doručili do Vaší podatelny. Potvrzení o Vámi přijatých výše uvedených dopisů máme.

Pouze na první dopis, z něhož je výše uvedená citace, jsme dostali jakousi „odpověď“, která ve skutečnosti se odpovědi zcela vyhnula. Proto jsme Vám poslali další dopisy.

Dodnes řádnou odpověď na výše uvedenou otázku jsme nedostali, a to považujeme za skvrnu Vaší celkem relativně dobré pověsti, jíž se u nás těšil zejména pan redaktor Kovařík, který bohužel dnes již není mezi námi.

Nechceme Vám přeposílat přeložené články z německých novin, které se týkají předmětné záležitosti. Předpokládáme, že tyto články sledujete a jednoznačně Vám již je známo, že ani dosud novelizace stanov nenabyla platnosti, ani právní účinnosti. Příslušný německý rejstříkový soud odmítl její registraci. Jistě je Vám známo, že k nabytí právní účinnosti Stanov SL nestačí jen projev vůle tzv. Spolkového shromáždění SL novelizovat stanovy, ale také, a to především, registrace novelizovaných stanov. A k

 

tomu kroku nedošlo. Naopak! Příslušný německý soud novelizaci stanov odmítl registrovat, a to opakovaně.

Je tedy na Vás, vážený pane šéfredaktore, abyste tvrzení Vašeho deníku uvedl do souladu s právní skutečností. Nechceme Vás dále nějak obtěžovat, a proto si dovolujeme citovat z informace Úřadu vlády ČR, č.j. 23037/2016-OAI ze dne 11. 1. 2017: „V tomto kontextu vnímá také kroky vedení SL, vedoucí k odstranění práva na vlast, na odškodnění a na náhradu škod ze Stanov SL, a to i přesto, že tyto stanovy dosud nevstoupily v platnost.“

Dovolíme si Vás, pane šéfredaktore, dále upozornit, že hra „Novelizace Stanov SL platí, či neplatí“ je v celé problematice méně podstatná. I MZV ČR nám svého času sdělilo, že tzv. práva SL na vlast, odškodnění či majetkové restituce nemají mezinárodně právní základ. Z toho vyplývá, jak jsme jednoznačně přesvědčeni, že SL se nemůže vzdát práv, které nikdy neměl a nemá. Ani já se nemohu vzdát vlastnického práva, či nějakého odškodnění, na hrad Karlštejn. I kdyby můj spolek toto vzdání se práva schválil, jde o nulitní právní, lépe řečeno neprávni, akt. Můžu se ho vzdával libovolně, mohu se vzdát i majetkové restituce, ale bez jakýchkoliv právních důsledků. Ohlasem na takové mé kroky může být jen posměch veřejnosti.

Myslím si, že celá „kauza" se uvedeným naprosto vyjasnila, a že se konečně dočkáme, že v nejbližší době uvedete své původní tvrzení na pravou míru. Stačí malý článeček, který by konstatoval, že novelizace Stanov SL nenabyla právní účinnosti, vzhledem ktomu, že novelizaci odmítl provést příslušný německý soud, a to opakovaně.

Jsem přesvědčen, že Vám, pane šéfredaktore, jde, stejně jako mně, o pravdu a jen pravdu. Budu rád, když společně pomůžeme pravdě zvítězit. Již Honza Masaryk říkal, že pravda zvítězí , ale dá to fušku.

 

S přáním všeho dobrého!

 

Ing. Pavel Rejf, CSc.