Otevřený dopis panu starostovi Lomský O., 23.10.17

 

Vážený pan

Lomský Oldřich, Ing.

starosta MČ Praha 1

Vodičkova 18

115 68 Praha 1

 

Vážený pane starosto,

 

se znepokojením jsem zjistil, že na Loretánském náměstí, na domě proti pomníku E. Beneše, stále chybí pamětní deska paní Hany Benešové, manželky prezidenta E. Beneše.

 

Tato deska před lety instalovaná, byla sejmuta zřejmě z důvodu oprav fasády. (Na obrázku v příloze je vpravo nahoře.) Nyní, zdá se, je fasáda již opravena, ale tato pamětní deska stále není. Je to chyba právě nyní, na podzim, v čase výročí založení moderní Československé republiky.

Vážený pane starosto, bude tento nedostatek vyřešen do konce tohoto roku (vzhledem ke „kulatému“ výročí vzniku republiky v příštím roce) ?

 

V Praze dne 23.10. 2017

 

Ing. Pavel Rejf,CSc.