Otevřený dopis - paní Mgr B Konvalinková, ředitelka KVK v Liberci

 

Krajská vědecká knihovna v Liberci

ředitelka  Mgr. Konvalinková Blanka

Rumjancevova 1362/1

460 01 Liberec I – Staré Město

 

 

Vážená paní ředitelko,

 

                                       před 14 dny jsem Vám psal názor na historii zkreslující výstavu  „Osudy Němců z Jizerských hor v letech 1945-1968“, o které jsem se dozvěděl. Odpověď jsem zatím nedostal. Byli jsme potěšeni informací na FB, že se, zřejmě ve Vaší knihovně, bude konat od 13. října do 28. listopadu 2017 také výstava „Místa utrpení, smrti a hrdinství - vězni z českých zemí v nacistických koncentračních táborech“. Objektivní pohled na historii je v současné době hybridního válčení, zahrnující také informační, velmi důležitý. Pokud nebudou dostávat naši lidé, zvláště mladší generace, objektivní informace, pak náš národ zahyne.

 

          Na kraji Liberce, ve Vratislavicích, bylo nedávno otevřeno muzeum Ferdinanda Porsche. Není pochyb, že F. Porsche byl schopný konstruktér. Přesto je zapotřebí, aby informace o něm nebyly jen polovičaté. F. Porsche patřil k nacistickým zločincům.

Sotva dva týdny po uchopení moci Hitlerem mu Porsche napsal: „Doufám, že mně a mým spolupracovníkům bude i nadále a ve zvýšené míře umožněno dát německému národu k dispozici naše schopnosti a naše snahy…“ Hitler jej pozval do Berlína. Výsledky jednání byl pro konstruktéra vynikající. Pro Hitlera od té doby byl Porsche génius. Vždyť Ferdinand nejen poznal, ale i výslovně zdůraznil, že návrhy, poznámky svědčí o vysoké odbornosti Vůdce. Již v březnu r. 1942 nechal Hitler soustředit veškerou výrobu vojenských osobních vozů ve Volkswagenu. Porsche získal čestný titul průkopník práce.  Vztahy mezi Hitlerem a Porschem byly srdečné. Albert Speer po válce vzpomínal na porady, na nichž Hitler vypočítával, za jak dlouhou dobu se německý kolonista na Ukrajině dostane Broukem do Berlína. Porsche horlivě Hitlera přesvědčoval, že Volkswagen trvale vydrží jet 100 km rychlostí za hodinu. A tak oba automobiloví nadšenci vypočetli, že kolonista tuto vzdálenost ujede za 30 hodin.

Volkswagen též převzal výrobu letecké bomby Fi-103, která pod označením V-1 patřila k německých „zázračným“ zbraním. Vedle civilních zaměstnanců na této válečně důležité výrobě se podíleli „nasazení“ dělníci i "heftlinci" z koncentračních táborů. V blízkosti ubytoven nuceně nasazených byl zřízen tzv. dětský tábor. Podle nařízení si nemohli dělnice nechat narozené dítě ve vlastní péči a musely je dát do „dětského domova“. Dětská úmrtnost svěřených dětí byla obrovská. „Stávalo se, že denně bylo z domova vyváženo několik dětských mrtvolek a v papírových krabicích zahrabáno na hřbitově v Rühenu.. V období mezi červnem 1944 a dubnem 1945 bylo zaznamenáno tři sta dětských úmrtí.“ (C.d. str. 380) Co tomu mohly říkat matky dětí? Nic! Byly bezprávnými otrokyněmi v podniku, jemuž šéfoval pan F. Porsche. Pokud o tom, jak by někdo mohl tvrdit, nevěděl, pak říkám, že měl vědět, jak se s dětmi jeho „zaměstnankyň“ zachází. Vedené VW spolupracovalo s Himmlerem. 4.3.1944 se F. Porsche opět přímo obrátil na Himmlera a požádal, aby: „závod na výrobu tajné zbraně, který je umístěn v podzemí a potřebuje 3500 pracovních sil, převzal jako podnik koncentračního tábora.“ … „Spojením s říšským vůdcem SS se Porsche stále silněji vázal na teroristický aparát nacistického režimu. Himmler ho povýšil do hodnosti SS-Oberführera a vyznamenal ho prstenem SS s umrlčí lebkou… Pochybné pocty neodmítl a stal se tak členem zločinecké organizace. Ferdinand Porsche byl nacistickým zločincem, a to nejen proto, že byl důstojníkem zločinecké organizace, jíž SS zcela jednoznačně bylo. Svými aktivními požadavky na přidělení vězňů z koncentračních táborů a nedůstojnými životními podmínkami i v závodě Volkswagen jim stejně byl.“

 

Vážená paní ředitelko, doufám, že Vy, i jiní pracovníci muzejních, školských  zařízení, zastupitelstev atd., se budete snažit o objektivní informování naší veřejnosti o historických událostech a osobnostech (například i v muzeu F. Porsche), a tak přispějete k zachování a rozvoji našeho národa v budoucnosti.

 

V Praze dne 25.9. 2017

 

S pozdravem

Ing. Pavel Rejf