Otevřený dopis Krajské vědecké knihovně v Liberci

 

Krajská vědecká knihovna v Liberci

ředitelka  Mgr. Konvalinková Blanka

Rumjancevova 1362/1

460 01 Liberec I – Staré Město

 

 

Vážená paní ředitelko,

 

                                      se zájmem jsme si přečetli informaci, že jste uspořádali výstavu  „Osudy Němců z Jizerských hor v letech 1945-1968“, o jejich životě v době od května 1945 do r. 1968. I když toto časové období je poměrně dlouhé, domnívám se však, že znemožňuje ukázat, jak se toto německé obyvatelstvo chovalo v 30. letech minulého století a v době tzv. protektorátu. Teprve poté je možné vidět německé obyvatelstvo v objektivním světle. Je totiž obecně známo, že značná část německého obyvatelstva v Československé republice se znacizovala a podílela se na zničení republiky. O tom mluvil i sám Konrád Henlein.

V době protektorátu se pak „čeští“ Němci plně podíleli na teroristických akci vůči českému obyvatelstvu. Víme, že pracovali i v gestapu, v některých jeho služebnách tvořili téměř 50% osazenstva. Další mnozí sloužili v SS, SD.

Pokud nerozšíříte Vámi sledovaný časový úsek, pak je možné, dokonce i ze zločinců, udělat oběti Čechů. A tento cíl,  jak jsem přesvědčen, nesledujete. Proto Vám doporučují zamyslet se na rozšíření Vámi zatím sledovaného časového úseku.

Dovolte mi ještě, prosím, jednu malou iniciativu. I na Liberecku byli Češi, němečtí antifašisté a Židé znacizovanými henleinovci pronásledováni. Tekla nejen česká krev. Někteří odpůrci nacismu byli zavražděni. Vyhnání těchto Čechoslováků bylo začátkem jejich dalšího nuzného života v následujících letech. Nevím nic o tom, že by Vaše vědecká knihovna udělala výstavu o těchto obětech německého nacismu na Liberecku. Vzhledem k tomu, že je přirozené se zajímat o jejich osudy, je jistě také vhodné uspořádat výstavu o jejich osudech. Budu velmi rád, když můj podnět vezmete v úvahu a časem takovouto výstavu uspořádáte.

 

V Praze dne 10.9. 2017

 

S pozdravem

 

Ing. Pavel Rejf