Organizační struktura tzv. Svazu vyhnanců (Bund der Vertriebenen, SV/BdV )

 

Z pochopitelných důvodů se česká veřejnost zabývá především tzv. Krajanským sdružením Němců odsunutých z Československa, jeho požadavky, plány, cíli. Toto sdružení, které známe pod názvem „sudetoněmecký landsmanšaftů, je však pouze jednou ze složek tzv. Svazu vyhnanců, který, jak jeho složení ukazuje, představuje, podle našeho názoru nebezpečí pro řadu evropských států. Pro informaci potřebnou k získání nadhledu uvádíme členské organizace tohoto svazu.

 

V současnosti SRN pracuje s německými menšinami velmi intenzivně. Podporuje je silně finančně, diplomaticky, někdy dokonce i proti státům, jejichž jsou občany, např. v Polsku. Tamní německá menšina se těší dokonce i velké pozornosti A. Merkelové, kancléřky SRN. Finance plynou německým menšinám z několika kanálů, z ministerstva zahraničních věcí, vnitra, z německých ambasád a specializovaných institucí pro práci s německými menšinami v zahraničí. Loajalitě těchto menšin se spíše těší SRN, než státy, jejichž občany jsou.

 

I když v mezinárodním právu platí princip reciprocity, jsou německé menšiny často privilegované. Menšiny řady států žijící v Německu, pak ani na práva národnostních menšin nedosáhnou.  Např. Češi, Slováci, Poláci. Proto by měla platit zásada, že německé menšiny mají taková práva, jaké mají menšiny dalších států v Německu. Ani o fous více, či méně.

 

1) Německo-baltické krajanské sdružení  

2) Krajanské sdružení (dále jen KS) Švábů z Rumunska

3) KS Berlín-Marka Brandenburg

4) KS Němců z Besarábie

5) KS Němců z Bukoviny

6) Svaz Gdyňanů­

7) KS Němců z Dobrudže a Bulharska

8) KS dunajských Švábů z Jugoslávie

9) KS karpatských Němců Slovenska­

10) KS Němců z Litvy

11) KS Horních Slezanů

12) KS východních Prusů

13) Pomořanské KS

14) KS Němců z Ruska

15) KS sadhmarských Švábů

16) KS Dolního a Horního Slezska

17) KS sedmihradských Sasů

18) Sudetoněmecké KS­

19) KS Němců z Maďarska

20) KS Visla-Warta

21) KS Západní Prusko

 

Organizační struktura Svazu vyhnanců je propojena od domovských skupin až k 16 zemským skupinám.  Umožňuje společné a rychlé reakce na nově vznikající realitu. Svaz vyhnanců každoročně pořádá tzv. Den vlasti, kterého se zúčastňují představitelé, nejen jejích složek, nýbrž i mnozí čelní politikové Německa,  dokonce i diplomaté. Akce probíhají v Berlíně i v řadě dalších míst Německa.

 

Připravil dr. O. Tuleškov