Oktoberfest v Praze

Patronátní ministrině se zúčastnila

 

Pro oslavu bavorsko-českého přátelství může být sotva lepší místo než Břevnovský klášter v Praze. Konal se tam čtvrtý pražský oktoberfest s prominentní českou, bavorskou a sudetoněmeckou účastí.

Mezi vzácnými hosty byli český velvyslanec v Berlíně, Tomáš Jan Podivínský, nový německý vyslanec na Vltavě, Christoph Israng, četní představitelé politického a kulturního života v České republice, jako nositel sudetoněmecké Karlovy ceny Milan Horáček, mluvčí sudetoněmecké etnické skupiny Bernd Posselt, jeho bavorský náměstek Steffen Hörtler, předseda sudetoněmeckého spolkového shromáždění, Reinfried Vogler, spolkový předseda společenství Ackermann Gemeinde, Martin Kastler a jejich duchovní rádce, otec Martin Leitgöb.

Hostitelský Svobodný stát Bavorsko zastupovala patronka Emilie Müllerová se šarmem v kroji. Ve svém projevu v přijímacím sále kláštera několikrát zdůraznila přednosti sudetoněmecké etnické skupiny v procesu usmíření, vynikající vztahy mezi Berndem Posseltem a předsednictvem a neúnavnou práci Sudetoněmecké kanceláře v Praze. S podporou bavorských dechovek a bavorského kuchařského umění se vedoucí zastupitelského úřadu Svobodného státu v Praze, Hannes Lachmann a Christopher Vickers, ukázali jako perfektní hostitelé.

Spojení mezi klášterem Břevnov a Bavorskem jsou tak rozmanité, že je ministrině mohla jen částečně připomenout ve svém projevu. V roce 993 přišli první mnichové z Dolního Bavorska z kláštera Niederaltaich, jehož Svatý Gunter má zvláštní napojení na Šumavu. Dnešní barokní vzhled Břevnova vytvořil Dientzenhofer, který je jedním z nejvýznamnějších českých architektů, a jehož kořeny leží v hornobavorském městě Brannenburg.

V polovině 20. století stanul v čele Anastáz Opasek, který byl nejprve pronásledováni nacisty a potom komunisty, dokud s vyhnanými sudetoněmeckými bratry z Boumova, jehož klášter tvořil s Břevnovem dvojklášter, neuprchl do Bavorska. S Milanem Kubesem, pozdějším pražským dopisovatelem těchto novin, založil katolickou českou organizaci „Opus Bonum“, která byla jedním z průkopníků smíření v bavorském exilu.

Po pádu komunismu se oba vrátili do Prahy. Dnes odpočívají na břevnovském hřbitově. Jejich láska k bavorskému pivu a českému pivu měla nádherné pokračování na pražském Oktoberfestu.

Sudetendeutsche Zeitung, 29. září, 2017, bez autora a značky

Pro České národní listy přeložil P. Rejf