Ohromující nesmysly komentátorů o volbách 2017

 

Když jsem otevřel stránky Práva z 23. října 2017 plné komentářů parlamentních voleb, nevěřil jsem svým očím. Toto že jsou komentátoři, analytikové, kteří mají čtenářské obci předkládal reálný rozbor společenské situace. Musím politovat odběratele Práva. Ani jediný ze čtyř komentátorů na stránce Publicistika (s.7) podle mého skromného názoru nejenže nepochopil podstatu letošních parlamentních voleb, ale se dokonce ani nepřiblížil realitě, která se občanu přímo nabízí před očima.

 

Jiří Pehe v článku "Soumrak české levice" tvrdí, že po výprasku v komunálkách nevolí ČSSD "mladí a vzdělanější lidé ve velkých městech", ale že prý (!!) se strana rozhodla (kdypak??), že bude dál "čímsi jako odborovou ústřednou pro starší, méně vzdělané lidi z menších měst a venkova". Nehledě k tomu, že Peheho dělení národa na tyto dvě neexistující skupiny (národ je přece rozčleněn jinak, to přece ví každý nejen sociolog, ale i každý starší člověk) zavání sociálrasismem, nezobrazuje podstatu pádu sociální demokracie! Sociální demokracie se nikdy nestala odborářskou ústřednou pracujících, ale přesně naopak! Lidé ji všeobecně nevolili, protože se stala ústřednou eurocentrismu, eurobyrokracie, centrálou prorestitučních politiků, schvalovatelkou vojáků proti Rusi a nakonec vyhlašovatelkou zavedení eura, které by poslalo na hřbitov především pracující a důchodce, pane Pehe!

 

Tedy, protože ČSSD ve svém eurotřeštění,nikoli skepticismu, dosáhla vrcholu ve svém předsedovi, který toto vše podporoval,jako věrný vatikánec uvnitř socialistické strany de facto odsouhlasil církevní velkolup zvaný restituce, otrocky naslouchal erouführerinhrerin Frau Merkel v jejím třeštění o migraci, a na odchod vyhlásil euro za spásu země a znak příslušnosti k tvrdé Unii! Není-liž pravda,pane Pehe?

Že je pan Pehe ve svých odhadech mimo mísu, si snad cvrlikají i vrabci na střechách.

 

Podobně se to má s vysvětlováním voleb pana Mitrofanova v článku "Levice" vyhnaná prášky". Pan Mitrofanov správně sice poukázal na historický rozkol socialistů a komunistů, ale nic z jeho významu nevyvodil a nepoučil se. Prohru socialistů vidí naprosto bludně - prý v (ďábelském) působení Miloše Zemana (Sancta Simplicitas,řekl by klasik říjnové revoluce). Prý Zeman "rozmlžil ideové základy a naopak otevřel dveře do strany lidem s naprosto odlišným smýšlením, které bylo často se zásadamy soc.demokracie v přímém rozporu (např. Sládkovi republikáni)", konec citace. Tady Alexandr Mitrofanov střelil takového kozla, "o kerým se ani socialistům nezdálo", řekl by soudruh Švejk. Důkazem má být "oposmlouva 1998". Větší nesmysl snad nemůže být. A co potom raketový vzestup sociální demokracie? Co podíl pana Paroubka? To vše byl důsledek satanského komplotu renegátů? Takové pitomosti by se snad ani nemusely tisknout. A co soudí pan Mitrofanov o komunistech? Prý se stali z internacionálů xenofoby a proto jim švihák Okamura vyfoukl hlasy?? Kde na to pan komentátor přišel? Vyhlašovali komunisté vůbec někdy a někde xenofobií? Ani náhodou. Byli komunisté někdy xenofobní vůči například Romům, Vietnamcům, Ukrajincům atd. Na rozdíl od antiruské xenofobie, která se u nás pěstuje dnes bezmála jako zvláštní věda a politický kanibalismus, komunisté nikdy žádnou xenofobii nehlásali. Pan Mintrofanov zde opět předvedl "moc pěkný blábol",jak by řekl mytický ministr ze seriálu "Ano,pane ministře".

 

Druzí dva komentátoři se pravdě více blíží, ale pouze blíži. Pan Antonín Rašek správně reagoval na kauzu Antibabiš slovy: „Jestli Češi něco nesnášejí, tak je to,když se všichni spojí proti jednomu". To je společenská pravda, kterou potvrzuje i povolební vývoj, který nejvíce prezentuje pan padlý Kalousek slovy o tom, že cesta s Babišem je cesta do pekla nebo do Kremlu, což prý vyjde nastejno. Ovšem jeho analýza o vývoje socialistů je opět vedle jako jedle. ČSSD se prý chtěla sjednotit a- a proto prý odstranila čelné funkcionáře. Opět nesmysl. Tito funkcionáři byli odstraněni, protože překáželi sobotkovskému eurocentrismu,eurovítačství a eurohujerství obecně. Byla tu v podstatě "eurostalinská čistka", která nakonec semlela i své osnovatele. Někdo by to taky mohl označit jinou paralelou tzv. lánského puče", který žádným pučem pochopitelně nebyl, jako "noc dlouhých nožů v ČSSD".

 

Nakonec uveďme pana Miloše Balabána s jeho "Molotovovým koktejlem". On správně zařadil volební výprask v Česku do evropského rámce od brexitu až po rakouské volby s mladým gymnasistou v čele. Ovšem i pan Balabán se děsí Okamurovy SPD, jako prý strany "bez historie s protiislámskou rétorikou s několika populistickými hesly" jestli panu komentátorovi smrdí ideje přímé demokracie a referenda jako populismus, pak ovšem nemáme co řešit. Nakonec komentátor pláče nad změnou charakteru Visegrádu počínaje "problematickým Polskem" a Uhrami. Samo sebou - vychází-li pan komentáro z eurodogmatu, že demokratičtí jsou jen a jen stoupenci  tvrdého NATO EU jádra, pak ovšem není co řešit. Všichi ostatní jsou potom schismatikové a heretici anobrž kacíři narušující jednotu trůnu a náboženství Eurounie. Amen.

 

Závěrem jen toto: Ne komentátoři, ale pan Farský ze STAN odhalil, o co šlo ve volbách Česka 2017 (Právo tamtéž,str.11) : "Budeme ve Sněmovně hlídat oblast EU a NATO, aby se s tím nepohnulo". Ano - to je to pravé ořechové! Česko může volit jak chce,j en nesmí referendem odstoupit z otroctví EU a vojenského jařma NATO. Tyto okovy totiž poutají všechen polistopadový velkolup, a všichni ti současní poraženci TOP, KDU, STANu to moc dobře vědí. Proto chystají novou Panskou jednotu proti "nesystémovým stranám", proto odmítají tak zuřivě referendum. Moc dobře vědí, že velkolup a rozkrádačku republiky mohou ochránit jen bodáky NATO, a nařízení Unie, nikdo jiný.

 

Pouze matka Historie učí - když se dlouho sedí na bodácích, píchají...

 

Jiří Jaroš Nickelli,

Historicko dokumentační komise ČSBS Boskovice