Ohlasy na článek o vzniku Československa

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová,CSc.


S radostí jsme sčítali hlasy čtenářů, kteří projevili vděčnost a úctu k památce představitelů prvního československého odboje za první světové války. Ti si opravdu zaslouží náš obdiv a vděk svým vítěznýmtažením za svobodu a samostatnost Čechů a Slováků až k legendárnímu

28. říjnu 1918. Ten den je náš "Den nezávislosti", den slavné obnovy naší státnosti po bezmála 300 letech poddanství pod nadvládou cizí mocnosti. Letos slavíme 99. výročí tohoto vítězství , vítězství, lásky k vlasti a národu a k ideálům demokracie a humanity.

 

Den osvobození s nadějí očekávaly a připravovaly četné generace našich předků. Připomeňme za ně alespoň verše Jana Nerudy z roku 1896 : "Dej osud bojů nám, co muž a rek jich snese, pak ale nad hlavou ať ráno rozbřeskne se, z červánků slunce vyskoč, lehni českým polem - buď v Čechách bílý den a plno růží kolem." - Slova básníka se 28. října 1918 naplnila, ale jen krátce trval ten "bílý den a plno růží kolem".

 

Přišla druhá světová válka, nelítostná okupace a zmíněné ideály vedly nové generace do druhého odboje. Za spravedlivou obnovu milované republiky, která byla nepřáteli odsouzena ke zkáze. - Blíží se sté výročí vzniku Československa. A ani dnes není zcela dobojováno. Před

každou novou generací stojí úkol zápasit o udržení dědictví předků a o jeho další zvelebení.

 

Připomeňme si slova prvního československého prezidenta, T.G.Masaryka, z jeho "Poselství " občanům ze dne 28. října 1928: "Opravdové demokracii nestačí instituce, ona potřebuje lidí, lidí živých, lidí věřících v poslání svého státu a národa...naše demokracie je úkolem životním nejen úředníků a vojáků, ale všech občanů...Naše demokracie musí být stálou reformou, stálou revolucí, ale revolucí hlav a srdcí."


Právě jubilea dávají příležitost zastavit se, zazvzpomínat, zapřemýšlet. A ujasnit si nové úkoly v nových historických podmínkách. Stojí před námi jako nové výzvy. Měli bychom být památky 28. října hodni.