Ohlas na rozhovor s Hynkem Kmoníčkem

 

Dovolím si reagovat na rozhovor Pavla Pilného s českým velvyslancem v USA Hynkem Kmoníčkem, uveřejněný v Haló novinách pod názvem Víru nemůžete vyvracet rozumem (7. 12. 2017).

Třetí otázka v tomto rozhovoru se týká nedávné návštěvy náměstka ministra zahraničních věcí Luganské lidové republiky (LLR) Andreje Kočetova v České republice: »Před časem jsem se zde setkal s náměstkem ministra zahraničí LLR, a po nedávném převzetí moci jinou skupinou se tak trochu bojím o jeho osud...«, a následuje Kmoníčkova odpověď: »Vy víte, že my, jako Česká republika, žádnou Luhanskou republiku neuznáváme a na mapě nevidíme, a celkem ani nepřekvapuje, že stejně tak netradičně, jako ten útvar vznikl se tam střídají různě skupiny u moci. Je to tak netransparentní, že ani vlastní obyvatelé nevědí, co to znamená.«

ČR neuznává LLR proto, že ji neuznávají USA a EU. ČR nemá samostatnou zahraniční politiku, je plně podřízena zájmům cizích zemí. Kdo nechce vidět LLR na mapě, nevidí ji. Ale LLR existuje a na mnoha mapách se vyskytuje. LLR vznikla ze spontánního odporu lidu Donbasu proti vzniku banderovského režimu na Ukrajině, který začal glorifikovat Stepana Banderu a OUN-UPA, bojující za druhé světové války na straně Hitlera proti Rudé armádě. Nový režim také zakázal používat ruskojazyčnému obyvatelstvu Donbasu svůj rodný jazyk jako úřední. Místo jednání v zájmu dosažení dohody začala vláda Ukrajiny za podpory USA, NATO - tedy i ČR a EU - tzv. antiteroristickou operaci (ATO) proti lidu Donbasu, tedy proti vlastnímu obyvatelstvu, a rozpoutala tak krvavou občanskou válku ve své zemi trvající dodnes.

Když se nepodařilo porazit lid Donbasu vojensky (ostudné porážky ukrajinské armády v Ilovajském a Děbalcevském kotli), rychle naoko Ukrajinci přistoupili na tzv. příměří (Minské dohody). Ukrajinci nejenže za téměř tři roky nesplnili jediný bod z Minských dohod, ale tzv. příměří využili pro přeskupení sil, pro další dodávky moderních zbraní od USA, pro příchod instruktorů NATO a různých band (z tzv. Islámského státu aj.), pro každodenní ostřelování civilních obyvatel a objektů ve městech a obcích v LLR a DLR (někdy dokonce i na územích kontrolovaných Ukrajinou, aby pak z toho mohli obvinit bojovníky LLR a DLR), což způsobuje nesmírné utrpení civilnímu obyvatelstvu včetně dětí.

Ukrajina nevyplácí důchodcům v lidových republikách penze. Ukrajina také od února 2017 uplatňuje úplnou hospodářskou blokádu lidových republik. Ukrajina vysílá na území lidových republik diverzanty k provádění teroristických akcí. Také verbuje obyvatele lidových republik ke spolupráci s Ukrajinou. Podařilo se jí získat i některé vysoce postavené funkcionáře v LLR. Nedávno po odhalení agentů ukrajinské rozvědky (SBU) Ministerstvem vnitra a Ministerstvem státní bezpečnosti LLR došlo k jejich zatčení. Jelikož jedním z agentů byla i vedoucí administrativy bývalé hlavy státu Igora Plotnického Irina Tejcmanovová (která předkládala Plotnickému falešné zprávy), podal Plotnickij demisi a do funkce prozatímní hlavy státu navrhl ministra státní bezpečnosti Leonida Pasečnika. Lidový sovět (parlament) LLR demisi Plotnického přijal a do funkce nové hlavy státu jmenoval Pasečnika. (Dalšími odhalenými agenty SBU jsou generální ředitelka Státního rozhlasu a televize LLR Anastasia Šurkajevová a náčelník služby vládní bezpečnosti Ministerstva vnitra LLR Jevgenij Seliverstov.)

Nešlo tedy o žádné střídání skupin u moci, nešlo o nic netransparentního, ale o zlikvidování agentů Ukrajiny. Obyvatelé LLR změny ve vedení státu přivítali, protože již delší dobu cítili, že něco není v pořádku.

Jaromír VAŠEK, předseda Společnosti přátel LLR a DLR, Haló noviny, 16.1.2018, str. 11