Oficiálny Kyjev a Ukrajinský inštitút nacionálnej pamäti odmietol uznať symboliku divízie SS „Haličina“ za nacistickú

10

Kyjev, 22. mája 2017 (HSP/Foto: Facebook)

 

Vedúci ukrajinskí politici, poslanci a dokonca Ukrajinský inštitút nacionálnej pamäti  odmietajú uznať divíziu SS „Haličina“ ako aj jej symboly za fašistické a to aj napriek tomu, že príslušníci tejto divízie bojovali na strane fašistického Nemecka.

 

Ukrajinský denník Strana /Krajina/ reagujúc na vyhlásenia mnohých politikov, poslancov a „odborníkov“ nepovažujúcich nacionalistické a nacistické ukrajinské jednotky, ktoré počas druhej svetovej vojny bojovali v radoch nemeckej fašistickej armády, za nacistické a  fašistické, poslal list na Ukrajinský inštitút nacionálnej pamäti /rovnaká inštitúcia, ako slovenský Ústav pamäti národa/ a požiadal o odborné hodnotenie „činnosti“ divízie SS Haličina, pretože ohľadom tejto divízie v ostatnom čase vzniklo mnoho sporov v radoch ukrajinských politikov, historikov a odborníkov.

Onedlho redakcia dostala odpoveď od riaditeľa Inštitútu nacionálnej pamäti Ukrajiny Vladimíra Vjatroviča. Ten tvrdí, že 14. granátnická divízia SS Haličina  /14. Waffen-Grenadier-Division der SS „Galizien“, galizische/ukrainische SS-Division Nr. 1/ nebola fašistickou jednotkou a jej symbolika nie je ani fašistická, ani nacistická a preto používanie jej symbolov vôbec neprotirečí ukrajinským zákonom…

Odvolal sa na pochybný zoznam fašistických zločincov vytvorený ukrajinskými „odborníkmi“, v ktorom skutočne divízia SS Haličina chýba. Vjatrovič pokojne poznamenáva: ak chýba v tomto zozname, ktorý zostavili najlepší „odborníci“, to znamená, že divízia SS Haličina nebola fašistickou jednotkou a používanie jej symbolov nie je zakázané /viď foto – list Vjatroviča/.

Úplne opačný charakter má list riaditeľa Ukrajinskej židovskej komisie Eduarda Dolinského /viď foto listu/ adresovaný prokurátorovi mesta Ľvov, v ktorom ho požiadal, aby začal trestné konanie voči organizátorom nedávnej slávnostnej akcie na počesť 74. výročia založenia divízie SS Haličina /29. apríla 2017/.  Prízvukoval, že táto akcia bola zjavným porušovaním ukrajinských zákonov odsudzujúcich nacizmus a fašizmus, ako aj tie najnovšie zákony nasmerované proti propagácii komunistickej a fašistickej symboliky a ideológie.

„29. apríla sa na počesť 74. výročia založenia divízie SS Haličina v Chráme Svätého Juraja uskutočnila slávnostná omša a potom aj spoločná akcia na Lyčakovskom cintoríne a masové zhromaždenie. Divízia SS Haličina bola zahraničnou vojenskou jednotkou v zostave vojsk SS nacistického Nemecka. Ukrajinci dobrovoľne vstupovali do tejto divízie a prisahali vernosť Adolfovi Hitlerovi a nacistickému Nemecku. Brali do rúk nemecké zbrane, obliekali si nacistické uniformy, bojovali na strane nacistického Nemecka nielen proti Sovietskemu zväzu, ale aj proti vojskám spojencov vrátane USA a Veľkej Británie. Organizácia SS bola uznaná za zločineckú a bola odsúdená Medzinárodným tribunálom v Norimbergu,“ pripomenul Eduard Dolinský a požiadal, aby ľvovský prokurátor začal trestné stíhanie voči organizátorom nacistických slávností.

Autori článku sú však dosť skeptickí, pretože perfektne poznajú ukrajinskú súčasnosť a  vedia, že žiadnych neonacistov a ľudí propagujúcich nacizmus a fašizmus nepotrestajú, pretože podobná ideológia panuje v krajine, kde ospevujú banderovcov a príslušníkov vojsk SS. Preto uvádzajú, že žiadosti predsedu Ukrajinskej židovskej komisie prokurátor Ľvova sotva vyhovie…

Úplne v závere pripomínajú, že prednedávnom si posvietili za „životopis“ a činnosť súčasného riaditeľa Ukrajinského inštitútu nacionálnej pamäti, ktorý pár rokov bol zamestnancom Bezpečnostnej služby Ukrajiny, potom v r. 2010 – 2012 pracoval v USA, v r. 2013 – 2014 bol aktívnym účastníkom udalostí na Majdane a v septembri 2014 ho vymenovali za riaditeľa Ukrajinského inštitútu nacionálnej pamäti.

V predošlom článku, na ktorý sa odvolávajú v danom článku, ukrajinskí novinári si posvietili na „podnikateľské aktivity“ Vjatroviča a jeho manželky a uvádzajú, že mnohé „zárobky“ súčasného riaditeľa „ústavu pamäti národa“ sú veľmi pochybné, podozrivé a smrdia zločineckými a mafiánskymi praktikami. A dnes podobný človek riadi Ukrajinský inštitút pamäti národa a rozhoduje, čo je v krajine fašistické a čo je demokratické…

Eugen Rusnák

Hlavnespravy.sk