Odešel velký člověk

 

Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc., patřil k vzácným lidem, kteří se nebáli říkat pravdu. V jeho článcích, knihách nalézáme vášnivou obranu Srbů před agresí, která je ve XX. století několikrát postihla a vždy za sebou zanechala nejen nepředstavitelné materiální škody, ale také silnou krvavou stopu.

 

Ač NATO agrese proti Srbsku proběhla již před 18 lety, ještě dnes Srbové, i malé děti, zvýšenou měrou umírají.  NATO při bombardování Srbska používalo munici s ochuzeným uranem.

 

Jeho důsledky se projevují již řadu let a další desítky roků potrvají. Kolik lidí takto ještě zahyne, aniž by byli něčím vinni?  Tuto otázku si kladl náš přítel často. I ve svých textech o ní píše. Kdo je viníkem této tragédie?  Též na tuto otázku i odpovídá. Ukazuje prstem na agresory.

 

Rajko nám bude velmi chybět. Takového znalce balkánské problematiky již nemáme. Bude nám chybět i lidsky.

 

Kdysi, již před lety, jsme Rajka navrhovali na státní vyznamenání. Nebylo mu uděleno, bohužel. Nestalo se tak ani v nedávné době. Jsme přesvědčeni, že by mu mělo být propůjčeno státní vyznamenání alespoň po smrti. Již před lety si jej zasloužil. Jeho zásluhy ocenilo Srbsko i srbská pravoslavná církev. Pro nás je Rajko již dávno nositelem těch nejvyšších řádů. Vyšší spravedlností byly mu uděleny.

 

Budeme na Rajka vzpomínat tím nejlepším možným způsobem. Vyvěsíme na FB i na webu jeho některé články.  A tak k nám bude opět mluvit.

 

Milý Rajko, děkujeme Ti za vše, čím jsi nás obohatil. Umožníme, aby z tohoto bohatství mohli čerpat i další.

 

Na 17 let spolupráce, často velmi těsné, vždy plodné, nemůžeme zapomenout.  Budeš s námi i nadále, milý a vzácný příteli. Budeš s námi žít jako příkladný křesťan, jímž jsi za života byl, v práci na vinici Páně. A až se naplní i naši dnové, společně odejdeme s vědomím, že hřivnu, jež nám byla svěřena, jsme poctivě a usilovnou prací rozmnožili a odevzdali do rukou následujících generací.

Dr. O. Tuleškov