Od církevních restitucí k odškodnění či restituci majetku tzv. sudetských Němců?

 

4. srpna roku 2005 Hans Gebe publikoval v Prager Volkszeitung, tiskovém orgánu Kulturního sdružení občanů německé národnosti v ČR, článek „Nesnadná cesta ke „smířlivému gestu“, v němž se zabývá odškodněním sudetů. Nejdůležitější část jeho textu je obsažena v závěru. Cituji: „A nyní k Paroubkově iniciativě. Ta se odehrává na jiném vymezeném poli. Mělo by být stanoveno, jaká cesta je jí vyhražena. Má v prezidentovi mocného odpůrce, což tuto věc traumatizuje. Z tohoto předsevzetí by se totiž mohl vytvořit plán pro budoucí všeobecné miliardové nároky na odškodnění vyhnanců z vlasti a církví vůči republice…“.


Církevní restituce se v současnosti rozjíždějí netušenou měrou. Katolická církev získává majetky, které jí nikdy nepatřily. Prolamuje stanovenou časovou hranici, narušuje dekrety prezidenta republiky. To vše se bude ještě nějaký čas programově opakovat, aby poté mohli přijít sudeti, že i v jejich případě by na dekrety prezidenta republiky nemělo být hleděno. Pokud ano, pak v porovnání s katolickou církví, jež dostává majetek již téměř bez ohledu na všechna omezení, jsou v nevýhodě, jsou diskriminováni. Soudy by proto měly jim měřit stejně jako církvi. Za takovéto situace, kterou pomalu ale jistě vytváří určití aktéři, by mohli i uspět. Nakolik v současnosti nelze ještě říci. Počkejme si na další vývoj.


A tak precedenty, které vytváří již současná praxe, vlastně jsou možné jen když církve jsou hlídány takovými esy jako je ministr Jurečka, ministr Herman. Dalším předpokladem je přehlížení toho všeho Ústavním soudem, pokud ovšem třeba v hodině téměř dvanácté neprohlédne, a lhostejným ministrem spravedlnosti.


Z tisku landsmanů jsme se dozvěděli, že některé majetky, které církev dostává, byly vlastnictvím německých katolických obcí. Proto by restituovaný majetek měly dostat ony. Asi nějak v tomto smyslu se o této tématice píše.


Jsou uvedené možnosti reálné a skutečně připravují půdu i pro majetkové nároky německých katolických obcí a nakonec i pro majetkové nároky členů a funkcionářů tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu, či jiných odsunutých Němců nebo jejich potomkům? Vede tudy cesta pro jejich nároky? Jestliže vede, pak je připravovaná zřejmě již delší dobu i částí českých politických elit z TOP 09, KDU, ČSSD, ODS ve spolupráci s landsmanšaftem. Bez českých krajanů v tomto směru landsmanšaft nic nesvede.


Dávejme proto větší pozor na Bělobrádky, Hermany a Jurečky, pokud si je ještě zvolíme. Pak již mnohé věci půjdou mimo nás a bude velkou otázkou, zda rozbíhající se trendy budeme moci ještě zastavit. Aby k tomu nedošlo, nevolme tyto i další jim podobné pány. Nejsou z nás a nikdy nebudou s námi!

J. Skalský