O Biafře nám píší, ale na 22. červen 1941, kdy Němci přepadli Sovětský svaz, zapomněli

Na Seznamu.cz jsme se dnes dozvěděli o občanské válce v Biafře. Takto o ní mluví:: „Jeden z nejtragičtějších konfliktů 20. století vyvrcholil blokádou Biafry, během níž zemřely téměř 3 miliony lidí. Fotky dětí umírajících hladem se ve světových médiích objevují vůbec poprvé a způsobí úplný šok.“ Jistě šlo o hrůzný konflikt.

Ale proč jsme se dne 22. června nedozvěděli o tom, že Německo v r. 1941 přepadlo Sovětský svaz bez vypovězení války. Vpád do Ruska byl krvavý a ještě krvavější byly následné měsíce. Zločiny, které Němci v Rusku spáchali byly dosud nevídané. Cílem Německa bylo nejen porazit sovětskou armádu, nýbrž i vyvraždit převážnou část slovanského obyvatelstva, Když Němci ustupovali z Ruska, zanechávali za sebou jak spálenou zemi, tak i bezpočet zavražděných sovětských občanů. Od doby vpádu Němců a jejich spojenců do Ruska, až do jejich vyhnání, padlo v bojích nebo bylo vyvražděno možná na dvě desítky milionů lidí. A to je jistě několikrát více než v Biafře.

Proč musí Seznam chodit do Afriky a upozorňovat na tamní občanské války, když Němci svým barbarským způsobem boje jistě překonali vše dosud známé. A myslím, že i v současnosti a budoucnosti budou jejich zločiny nadále nepřekonatelné. Nesmíme vzpomínat na přepadení Sovětského svazu Německem? Proč? Kdo to zakázal?

Z historie se máme poučovat. Pokud nám části dějin budou zamlčovat, nemůžeme z minulosti odvozovat to, co je správné a co je špatné. Nesmíme se poučovat z dějin? Nesmíme mluvit o Německu jako o agresorovi? Nesmíme mluvit o sovětském lidu jako o jeho oběti?

K. Malý