Nyní led konečně rozbít

 

Abrahamu Lincolnovi, 16. prezidentu Spojených států, je přičítán aforismus: „Nic není rozhodnuto, co není spravedlivě upraveno. „Touto větou lze dobře popsat (sudeto-)německo-české vztahy. Není pochyb o tom, že se mnoho věcí změnilo k dobrému 28 let po znovusjednocení, to platí zejména na regionální a místní úrovni. Člověk by to neměl podceňovat. Na průlom v klíčových otázkách, na uvolnění vztahů z ledu, jsme ale zatím čekali marně. Rasistické Benešovy dekrety jsou součástí českého právního řádu a jsou bráněny zuby nehty. Praha také neudělala ani jeden krok, pokud jde o majetek sudetských Němců. Politici v Berlíně a ve Vídni, pokud něco činí, tak vychvalují údajně dobré až nejlepší vztahy s Českou republikou. Německý Den vlasti, který se slaví každoročně v září, se nesmí zvrhnout jen na jeviště propagandy konejšících umělců, kteří jsou také v řadách krajanů. Je zde důležitá věc, zachování paměti na velký zločin vyhnání, aby se zajistilo, aby mu už „žádná tráva nerostla“ ( „darüber kein Gras wächst“ - název svědectví profesora Rudolfa Jansche). Vzhledem k tomu, že pravdu lidé, včetně těch z bývalých vyhánějících států, očekávají. A stále platí požadavek bývalého bavorského premiéra Maxe Streibla, „patrona“ etnické skupiny : „Má-li se smíření mezi Čechy a Němci na obou stranách přesunout z předmětu pro sváteční projevy do srdcí lidí, pak si myslím, že do tohoto procesu musí být zapojeni sudetští Němci“. Připomínám „zapojeni“. Ne jej umístit na nějakém stolečku, dodatečně o něm informovat, a pak jej vystavovat jako hotovou věc, jako tomu bylo při přípravě Česko-německé deklarace. Němci, řekněme tiše i sudetští Němci, reagovali na jednostrannou interpretaci Prahy velmi defenzivně. Přínosem bylo pak především vytvoření Diskusního fóra a „Fondu budoucnosti“. Snaživá česká interpretace o „tlusté čáře“ – byla jednoduše ponechána a využita pro vysvětlení určitých politických cílů. V Den vlasti je nutné pečlivě přemýšlet o tom, jaké chyby a opomenutí byly učiněny v (sudeto-)německo-českých vztazích. Tak, aby se nic nemohlo opakovat.

Gernot Facius, Sudetenpost, 7.9. 2017, str. 1

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf